MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép Vật Liệu Thép Xi Vàng Loại Vít Sàn Gỗ Răng Thưa Kích Thước Vít 3.5 mm (#6-10TPI)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Loại
Kích Thước Vít

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x15mm  (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

V0735015A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
35+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 36 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

V0735020A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
35+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 34 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

V0735025A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
35+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 34 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

V0735030A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
30+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 59 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

V0735040A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
26+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 14 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

V0735050A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
22+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 14 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

V0735060A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 65.200,00 ₫
5+ (KG) 58.680,00 ₫
22+ (KG) 55.420,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 21 KG
Leadtime
2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)Category: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

V0735070A0000
Số lượng Giá
1+ (KG) 68.400,00 ₫
5+ (KG) 61.560,00 ₫
20+ (KG) 58.140,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 17 KG
Leadtime
2 ngày