BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x3.0 6S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x3.0 6S

MPN: 1935P2540-3810-30-6S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,036,500
2+ 26,381,025
4+ 24,829,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x4.0 6S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x4.0 6S

MPN: 1935P2540-3810-40-6S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,036,500
2+ 26,381,025
4+ 24,829,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x5.0 6S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 2540x3810x5.0 6S

MPN: 1935P2540-3810-50-6S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 38,659,500
2+ 32,860,575
4+ 30,927,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 100A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 100A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-100AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 143,708
10+ 122,152
20+ 114,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 100A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 100A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 86,695
10+ 73,691
20+ 69,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 125A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 125A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-125AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 176,691
4+ 150,187
8+ 141,353
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 125A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 125A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 110,726
10+ 94,117
20+ 88,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 150A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 150A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-150AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 213,206
4+ 181,226
8+ 170,565
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 150A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 150A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 139,939
10+ 118,948
20+ 111,951
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 15A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 15A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-15AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,674
20+ 18,423
40+ 17,340
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150,15A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150,15A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 7,539
100+ 6,408
200+ 6,032
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 200A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 200A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-200AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 322,282
4+ 273,940
8+ 257,826
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 200A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 200A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 217,918
4+ 185,230
8+ 174,334
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 20A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 20A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-20AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,857
20+ 22,828
40+ 21,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 20A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 20A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,602
50+ 9,012
100+ 8,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 250A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 250A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-250AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 451,385
4+ 383,677
8+ 361,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 250A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 250A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 322,282
4+ 273,940
8+ 257,826
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 25A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 25A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-25AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 32,040
20+ 27,234
40+ 25,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 25A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 25A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 13,663
50+ 11,614
100+ 10,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 32A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 32A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-32AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 37,458
20+ 31,840
40+ 29,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày