BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 25A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 25A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 13,707
50+ 11,651
100+ 10,966
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 32A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 32A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-32AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 48,831
20+ 41,507
40+ 39,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 32A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 32A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,562
20+ 14,927
40+ 14,049
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 40A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 40A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-40AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 59,968
10+ 50,973
20+ 47,974
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 40A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 40A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,703
20+ 16,748
40+ 15,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 50A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 50A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-50AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 76,244
10+ 64,808
20+ 60,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 50A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 50A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,985
20+ 22,937
40+ 21,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 65A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 65A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-65AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 85,240
10+ 72,454
20+ 68,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 65A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 65A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 38,336
20+ 32,586
40+ 30,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 80A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 80A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-80AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 94,663
10+ 80,463
20+ 75,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 80A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 80A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 44,761
20+ 38,047
40+ 35,809
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 90A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 90A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-90AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 109,869
10+ 93,389
20+ 87,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 90A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 90A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-90ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 51,615
10+ 43,873
20+ 41,292
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x0.5

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x0.5

MPN: 1935P1270-1270-05
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 508,200
4+ 431,970
8+ 406,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 tấm
Đặt hàng chẵn: 2 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x1.0

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x1.0

MPN: 1935P1270-1270-10
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 907,500
2+ 771,375
4+ 726,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x1.5

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x1.5

MPN: 1935P1270-1270-15
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,415,700
2+ 1,203,345
4+ 1,132,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x2.0

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x2.0

MPN: 1935P1270-1270-20
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,815,000
2+ 1,542,750
4+ 1,452,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x3.0 1S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x3.0 1S

MPN: 1935P1270-1270-30-1S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,722,500
2+ 2,314,125
4+ 2,178,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x4.0 1S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x4.0 1S

MPN: 1935P1270-1270-40-1S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 16,335,000
2+ 13,884,750
4+ 13,068,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x5.0 1S

Ron không Amiăng Tombo No.1935 (Màu xanh) 1270x1270x5.0 1S

MPN: 1935P1270-1270-50-1S
Danh mục: TOMBO No.1935-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,443,250
2+ 5,476,763
4+ 5,154,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày