BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 65A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 65A RF dày 3mm

MPN: 1935A150-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 40,692
20+ 34,588
40+ 32,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 80A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 80A FF dày 3mm

MPN: 1935A150-80AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 80A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 80A RF dày 3mm

MPN: 1935A150-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 48,831
20+ 41,507
40+ 39,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 90A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 90A FF dày 3mm

MPN: 1935A150-90AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 116,294
10+ 98,850
20+ 93,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 90A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 ANSI150, 90A RF dày 3mm

MPN: 1935A150-90ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 68,534
10+ 58,254
20+ 54,828
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 100A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 100A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-100AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 155,702
10+ 132,347
20+ 124,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 100A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 100A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,966
10+ 53,521
20+ 50,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 125A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 125A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-125AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 195,323
4+ 166,024
8+ 156,258
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 125A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 125A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 150A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 150A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-150AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,732
4+ 196,972
8+ 185,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 150A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 150A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 120,578
10+ 102,491
20+ 96,462
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 15A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 15A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-15AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 24,844
20+ 21,117
40+ 19,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 15A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 15A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 8,352
100+ 7,099
200+ 6,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 200A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 200A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-200AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 271,139
4+ 230,468
8+ 216,911
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 200A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 200A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 181,617
4+ 154,374
8+ 145,293
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 20A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 20A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-20AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 38,979
20+ 33,132
40+ 31,183
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 20A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 20A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,066
50+ 8,556
100+ 8,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 250A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 250A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-250AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 398,356
4+ 338,603
8+ 318,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 250A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 250A RF dày 3mm

MPN: 1935J10K-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 276,065
4+ 234,655
8+ 220,852
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 25A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1935 Jis 10K, 25A FF dày 3mm

MPN: 1935J10K-25AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 45,404
20+ 38,593
40+ 36,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày