BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 600ARF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 600ARF

MPN: 1834RA300-600ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,724,896
2+ 2,316,162
4+ 2,179,917
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 65ARF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 65ARF

MPN: 1834RA300-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,168
4+ 174,392
8+ 164,134
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 80ARF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-ANSI300, 80ARF

MPN: 1834RA300-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 248,945
4+ 211,604
8+ 199,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 100A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 100A RF

MPN: 1834RJ10-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 309,784
4+ 263,317
8+ 247,827
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 10A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 10A RF

MPN: 1834RJ10-10ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 66,248
10+ 56,310
20+ 52,998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 125A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 125A RF

MPN: 1834RJ10-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 387,503
4+ 329,377
8+ 310,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 150A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 150A RF

MPN: 1834RJ10-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 472,808
4+ 401,887
8+ 378,246
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 15A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 15A RF

MPN: 1834RJ10-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 74,397
10+ 63,238
20+ 59,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 200A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 200A RF

MPN: 1834RJ10-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 589,694
4+ 501,240
8+ 471,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 20A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 20A RF

MPN: 1834RJ10-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 83,853
10+ 71,275
20+ 67,082
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 25A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 25A RF

MPN: 1834RJ10-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 102,112
10+ 86,795
20+ 81,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 32A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 32A RF

MPN: 1834RJ10-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 124,436
10+ 105,771
20+ 99,549
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 40A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 40A RF

MPN: 1834RJ10-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 133,911
10+ 113,824
20+ 107,129
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 40A RF-3.2mm

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 40A RF-3.2mm

MPN: 1834RJ10-40ARF-3.2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 103,092
10+ 87,628
20+ 82,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 50A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 50A RF

MPN: 1834RJ10-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 175,837
4+ 149,462
8+ 140,670
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-ESS-JIS10K, 50A RF-4.5mm

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-ESS-JIS10K, 50A RF-4.5mm

MPN: 1834RJ10-50ARF-4.5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,736
10+ 83,926
20+ 78,989
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 65A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 65A RF

MPN: 1834RJ10-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,132
4+ 200,712
8+ 188,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 80A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 80A RF

MPN: 1834RJ10-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 259,182
4+ 220,305
8+ 207,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 90A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1834R-GR-EEE-JIS10K, 90A RF

MPN: 1834RJ10-90ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 283,503
4+ 240,978
8+ 226,802
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong VORTEX TOMBO No.1836R-GR-GGG ANSI150A, 100A RF

Roong VORTEX TOMBO No.1836R-GR-GGG ANSI150A, 100A RF

MPN: 1836RA150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 506,930
4+ 430,890
8+ 405,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày