BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 32A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 32A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,669
20+ 15,019
40+ 14,135
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 40A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 40A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-40AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 44,289
20+ 37,646
40+ 35,431
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 40A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 40A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,381
20+ 19,024
40+ 17,904
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 50A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 50A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-50AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 63,372
10+ 53,866
20+ 50,698
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 50A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 50A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 32,511
20+ 27,634
40+ 26,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 65A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 65A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-65AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 86,931
10+ 73,891
20+ 69,545
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 65A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 65A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 44,761
20+ 38,047
40+ 35,809
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 80A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 80A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-80AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,946
10+ 84,104
20+ 79,157
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 80A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 80A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 53,713
10+ 45,656
20+ 42,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 90A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 90A FF dày 3mm

MPN: 1995A150-90AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 127,923
10+ 108,735
20+ 102,339
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 90A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 ANSI150, 90A RF dày 3mm

MPN: 1995A150-90ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 75,387
10+ 64,079
20+ 60,310
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 100A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 100A FF dày 3mm

MPN: 1995J10K-100AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 171,272
10+ 145,581
20+ 137,018
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 100A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 100A RF dày 3mm

MPN: 1995J10K-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 69,263
10+ 58,873
20+ 55,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 125A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 125A FF dày 3mm

MPN: 1995J10K-125AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 214,856
4+ 182,628
8+ 171,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 125A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 125A RF dày 3mm

MPN: 1995J10K-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,946
10+ 84,104
20+ 79,157
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 150A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 150A FF dày 3mm

MPN: 1995J10K-150AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 254,906
4+ 216,670
8+ 203,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 150A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 150A RF dày 3mm

MPN: 1995J10K-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 132,635
10+ 112,740
20+ 106,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 15A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 15A FF dày 3mm

MPN: 1995J10K-15AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 27,328
20+ 23,229
40+ 21,863
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 15A RF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 15A RF dày 3mm

MPN: 1995J10K-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 9,187
100+ 7,809
200+ 7,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 200A FF dày 3mm

Roong Tombo No.1995 Jis 10K, 200A FF dày 3mm

MPN: 1995J10K-200AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 298,254
4+ 253,516
8+ 238,603
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày