BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-12mm

Mã sản phẩm: CLA21S8-12
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,456 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 10-16mm

Mã sản phẩm: CLA21S10-16
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,585 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 13-19mm

Mã sản phẩm: CLA21S13-19
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,715 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 22-32mm

Mã sản phẩm: CLA21S22-32
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,463 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 40-64mm

Mã sản phẩm: CLA21S40-64
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,497 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 105-127mm

Mã sản phẩm: CLA21S105-127
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,116 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 120-140mm

Mã sản phẩm: CLA21S120-140
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,762 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 130-150mm

Mã sản phẩm: CLA21S130-150
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,279 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 160-180mm

Mã sản phẩm: CLA21S160-180
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,606 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 180-200mm

Mã sản phẩm: CLA21S180-200
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,252 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 210-230mm

Mã sản phẩm: CLA21S210-230
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 16,932 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 230-250mm

Mã sản phẩm: CLA21S230-250
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,646 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 260-280mm

Mã sản phẩm: CLA21S260-280
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,939 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN20x15

Mã sản phẩm: PJ21CR2015M
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN25x15

Mã sản phẩm: PJ21CR2515M
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN25x20

Mã sản phẩm: PJ21CR2520M
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN32x15

Mã sản phẩm: PJ21CR3215M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN32x20

Mã sản phẩm: PJ21CR3220M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN32x25

Mã sản phẩm: PJ21CR3225M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Bầu Đúc Đồng Tâm A403 WP304 SCH10S DN40x20

Mã sản phẩm: PJ21CR4020M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon