BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x1.0

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x1.0

MPN: 1120P1270-1270-10
Danh mục: TOMBO No.1120-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,808,000
2+ 4,936,800
4+ 4,646,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x1.5

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x1.5

MPN: 1120P1270-1270-15
Danh mục: TOMBO No.1120-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,075,000
2+ 7,713,750
4+ 7,260,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x2.0

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x2.0

MPN: 1120P1270-1270-20
Danh mục: TOMBO No.1120-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,982,500
2+ 8,485,125
4+ 7,986,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x3.0

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x1270x3.0

MPN: 1120P1270-1270-30
Danh mục: TOMBO No.1120-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,872,500
2+ 17,741,625
4+ 16,698,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x3810x3.0 3S

Ron Không Amiăng Tombo No.1120 (Màu Đen) 1270x3810x3.0 3S

MPN: 1120P1270-3810-30-3S
Danh mục: TOMBO No.1120-NA
Mua với số lượng
(Tấm)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 62,617,500
2+ 53,224,875
4+ 50,094,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấm

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 100A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 100A

MPN: 1834RA150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 296,861
2+ 252,333
4+ 237,489
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 125A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 125A

MPN: 1834RA150-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 344,995
2+ 293,246
4+ 275,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 150A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 150A

MPN: 1834RA150-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,227
2+ 339,344
4+ 319,382
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 15A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 15A

MPN: 1834RA150-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,609
25+ 39,618
50+ 37,287
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 200A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 200A

MPN: 1834RA150-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 505,732
2+ 429,872
4+ 404,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 20A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 20A

MPN: 1834RA150-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,153
10+ 49,430
20+ 46,522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 250A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 250A

MPN: 1834RA150-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 651,004
2+ 553,354
4+ 520,803
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 25A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 25A

MPN: 1834RA150-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,221
10+ 60,538
20+ 56,977
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 300A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 300A

MPN: 1834RA150-300ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,041,955
2+ 885,662
4+ 833,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 32A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 32A

MPN: 1834RA150-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 350A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 350A

MPN: 1834RA150-350ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,181,783
2+ 1,004,516
4+ 945,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 400A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 400A

MPN: 1834RA150-400ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,454,033
2+ 1,235,928
4+ 1,163,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 40A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 40A

MPN: 1834RA150-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 112,385
5+ 95,527
20+ 89,908
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 450A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 450A

MPN: 1834RA150-450ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,495,197
2+ 1,270,918
4+ 1,196,158
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 500A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 500A

MPN: 1834RA150-500ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,721,709
2+ 1,463,453
4+ 1,377,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày