BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Phụ Kiện Đường Ống

Vật Tư Phụ Kiện Đường Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

MPN: CLA21S09-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,410
50+ 2,558
250+ 2,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S10-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,630
50+ 2,723
250+ 2,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

MPN: CLA21S100-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,000
50+ 8,250
250+ 7,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

MPN: CLA21S12-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,630
50+ 2,723
250+ 2,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 175 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S13-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,410
50+ 2,558
250+ 2,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

MPN: CLA21S140-160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,930
50+ 13,448
250+ 11,655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

MPN: CLA21S16-27
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,940
50+ 4,455
250+ 3,861
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

MPN: CLA21S20-32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,050
50+ 4,538
250+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

MPN: CLA21S23-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,050
50+ 4,538
250+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

MPN: CLA21S232-254
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 41,250
50+ 30,938
250+ 26,813
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

MPN: CLA21S30-44
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,700
50+ 5,775
250+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

MPN: CLA21S35-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,930
50+ 5,198
250+ 4,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

MPN: CLA21S50-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,680
50+ 7,260
250+ 6,292
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

MPN: CLA21S52-76
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,700
50+ 5,775
250+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

MPN: CLA21S60-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,350
50+ 7,013
250+ 6,078
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

MPN: CLA21S60-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,800
50+ 6,600
250+ 5,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

MPN: CLA21S8-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,300
50+ 2,475
250+ 2,145
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

MPN: CLA22D100-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,819
25+ 18,320
125+ 17,071
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

MPN: CLA22D120-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,470
25+ 19,773
125+ 18,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

MPN: CLA22D125-S2
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,862
25+ 23,639
125+ 22,027
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 pcs
Đặt hàng chẵn: 10 pcs

Tồn kho: 84 pcs có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)