BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước (t)

Dùng Cho Ống (ØD1)

Kích Thước (S)

Kích Thước (W)

Kích Thước (a)

Vật Tư Kẹp Ống

Vật Tư Kẹp Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

MPN: CLA21S09-16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,100.00
>=50  (Cái) 2,325.00
>=250  (Cái) 2,015.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S10-PK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=50  (Cái) 2,475.00
>=250  (Cái) 2,145.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

MPN: CLA21S100-120
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,000.00
>=50  (Cái) 7,500.00
>=250  (Cái) 6,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

MPN: CLA21S12-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=50  (Cái) 2,475.00
>=250  (Cái) 2,145.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 175 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S13-PK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,100.00
>=50  (Cái) 2,325.00
>=250  (Cái) 2,015.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

MPN: CLA21S140-160
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,300.00
>=50  (Cái) 12,225.00
>=250  (Cái) 10,595.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

MPN: CLA21S16-27
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,400.00
>=50  (Cái) 4,050.00
>=250  (Cái) 3,510.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

MPN: CLA21S20-32
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,500.00
>=50  (Cái) 4,125.00
>=250  (Cái) 3,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

MPN: CLA21S23-38
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,500.00
>=50  (Cái) 4,125.00
>=250  (Cái) 3,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

MPN: CLA21S232-254
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 37,500.00
>=50  (Cái) 28,125.00
>=250  (Cái) 24,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

MPN: CLA21S30-44
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 5,250.00
>=250  (Cái) 4,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

MPN: CLA21S35-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,300.00
>=50  (Cái) 4,725.00
>=250  (Cái) 4,095.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

MPN: CLA21S50-70
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,800.00
>=50  (Cái) 6,600.00
>=250  (Cái) 5,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

MPN: CLA21S52-76
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 5,250.00
>=250  (Cái) 4,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

MPN: CLA21S60-100
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,500.00
>=50  (Cái) 6,375.00
>=250  (Cái) 5,525.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

MPN: CLA21S60-80
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,000.00
>=50  (Cái) 6,000.00
>=250  (Cái) 5,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

MPN: CLA21S8-16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,000.00
>=50  (Cái) 2,250.00
>=250  (Cái) 1,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

MPN: CLA22D100-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,400.00
>=25  (Cái) 19,800.00
>=125  (Cái) 17,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

MPN: CLA22D120-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 28,500.00
>=25  (Cái) 21,375.00
>=125  (Cái) 18,525.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

MPN: CLA22D125-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  () 34,000.00
>=25  () 25,500.00
>=125  () 22,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 pcs

Xuất kho: trong 4 ngày