BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Số Vòng Quay

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đường Kính Ngoài (D)

Đường Kính Trục (d)

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

MPN: 20-521
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 122,000.00
>=5  (Cái) 109,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

MPN: 20-522
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 138,000.00
>=5  (Cái) 124,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

MPN: 20-523
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 175,000.00
>=5  (Cái) 157,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

MPN: 20-524
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 197,000.00
>=5  (Cái) 177,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

MPN: 20-535
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 231,000.00
>=5  (Cái) 207,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

MPN: 20-539
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 376,000.00
>=5  (Cái) 338,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Dewalt 100mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Dewalt 100mm x 40T

MPN: DW03410
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 83,000.00
>=5  (Cái) 74,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

MPN: DW4724
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,000.00
>=5  (Cái) 55,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

MPN: DW4781
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 60,000.00
>=5  (Cái) 54,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đĩa cắt gạch Dewalt 105x20x10mm

Đĩa cắt gạch Dewalt 105x20x10mm

MPN: DW4785
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 71,000.00
>=5  (Cái) 63,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

Đĩa cắt gạch ướt + khô Dewalt 105x20x7mm

MPN: DW4790
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 55,000.00
>=5  (Cái) 49,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 255mm x 100T

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 255mm x 100T

MPN: DWA03220
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 600,000.00
>=5  (Cái) 540,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 305mm x 80T

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 305mm x 80T

MPN: DWA03230
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 838,000.00
>=5  (Cái) 754,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 255mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Dewalt 255mm x 120T

MPN: DWA03260
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 615,000.00
>=5  (Cái) 553,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt gạch Stanley 4 Inch x0,080x7x20mm

Lưỡi cắt gạch Stanley 4 Inch x0,080x7x20mm

MPN: STA47400L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,000.00
>=5  (Cái) 45,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt gạch Stanley 4Inch x0,080x5x20mm

Lưỡi cắt gạch Stanley 4Inch x0,080x5x20mm

MPN: STA47401L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 49,000.00
>=5  (Cái) 44,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt gạch Stanley 4Inch x0,080x7x20mm

Lưỡi cắt gạch Stanley 4Inch x0,080x7x20mm

MPN: STA47402L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 50,000.00
>=5  (Cái) 45,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm-24 răng

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm-24 răng

MPN: STA7737-AE
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 119,000.00
>=5  (Cái) 107,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm-40 răng

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm-40 răng

MPN: STA7757-AE
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 143,000.00
>=5  (Cái) 128,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày