BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại

Đầu Gắn

Kích Cỡ Đầu Cặp

Chiều Dài Tay Cầm

Chiều Dài Khóa

Đường Kính Khóa

Ứng Dụng

Thương Hiệu

Khóa đầu khoan S2x110x40x6 Bosch 1607950045

Khóa đầu khoan S2x110x40x6 Bosch 1607950045

MPN: 1607950045
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,046
10+ 57,993
20+ 54,941
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

MPN: 1608571048
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,490
2+ 215,166
4+ 203,841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Khớp nối SDS plus Bosch 1617000132

Khớp nối SDS plus Bosch 1617000132

MPN: 1617000132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,384
2+ 208,415
4+ 197,446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

MPN: 2608571078
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 99,180
6+ 94,222
12+ 89,262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

MPN: 2608571079
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 115,854
4+ 110,062
8+ 104,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

MPN: 2608572059
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 579,711
2+ 550,726
4+ 521,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

MPN: 2608572212
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,027,180
2+ 975,821
4+ 924,462
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

MPN: 2608572213
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 781,986
2+ 742,886
4+ 703,787
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

MPN: 2608572253
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 115,854
4+ 110,062
8+ 104,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày