BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Đầu Gắn

Đầu Gắn

Kích Cỡ Đầu Cặp

Chiều Dài Tay Cầm

Chiều Dài Tay Cầm

Chiều Dài Khóa

Chiều Dài Khóa

Đường Kính Khóa

Đường Kính Khóa

Ứng Dụng

Thương Hiệu

Đầu Khoan Và Phụ Kiện

Đầu Khoan Và Phụ Kiện

Khóa đầu khoan S2x110x40x6 Bosch 1607950045

Mã sản phẩm: 1607950045
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,501 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

Mã sản phẩm: 1608571048
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 265,351 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Khớp nối SDS plus Bosch 1617000132

Mã sản phẩm: 1617000132
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 249,401 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

Mã sản phẩm: 2608571078
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 115,999 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

Mã sản phẩm: 2608571079
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 136,301 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

Mã sản phẩm: 2608572059
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 671,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

Mã sản phẩm: 2608572212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,196,250 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

Mã sản phẩm: 2608572213
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 909,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

Mã sản phẩm: 2608572253
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 136,301 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.