BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Khóa đầu khoan S2x110x40x6 Bosch 1607950045

Khóa đầu khoan S2x110x40x6 Bosch 1607950045

MPN: 1607950045
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,046
10+ 57,993
20+ 54,941
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

MPN: 1608571048
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,490
2+ 215,166
4+ 203,841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Khớp nối SDS plus Bosch 1617000132

Khớp nối SDS plus Bosch 1617000132

MPN: 1617000132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,384
2+ 208,415
4+ 197,446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

MPN: 2608571078
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 99,180
6+ 94,221
12+ 89,262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

MPN: 2608571079
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 115,854
4+ 110,062
8+ 104,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

MPN: 2608572059
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 579,711
2+ 550,726
4+ 521,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

MPN: 2608572212
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,027,180
2+ 975,821
4+ 924,462
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

MPN: 2608572213
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 781,986
2+ 742,887
4+ 703,787
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

MPN: 2608572253
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 115,854
4+ 110,062
8+ 104,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày