Loading...

Đá Mài

Đá mài là một bộ phận quan trọng được dùng trong các máy mài, máy khoan. Nó dùng để mài mòn bề mặt sản phẩm, làm phẳng mịn bề mặt và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Đá mài được cấu tạo từ các hạt mài và chất kết dính. Những hạt mài này được làm từ kim cương, cao su, gốm,...

314 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 13,813 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 138,130 đ
Giá: 16,467 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 82,335 đ
Giá: 48,327 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,654 đ
Giá: 21,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 21,000 đ
Giá: 26,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 26,000 đ

Đá Mài Bavia Hải Dương 100x3

Giá: 8,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 432,000 đ
Giá: 9,504 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 475,200 đ

Đá Mài Bavia Hải Dương 100x6

Giá: 8,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 216,000 đ
Giá: 25,689 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 25,689 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 25,689 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 25,689 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 25,689 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 44,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 223,175 đ
Giá: 44,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 223,175 đ
Giá: 44,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 223,175 đ
Giá: 44,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 223,175 đ
Giá: 44,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 223,175 đ
Giá: 21,488 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,440 đ
Giá: 21,488 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,440 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn