MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đá Nhám Xếp

Bản vẽ kỹ thuật
Cỡ Hạt
Phân Nhóm Hạt
Đường Kính Trục (d)
Đường Kính Ngoài (D)
Chiều Dài Xoắn (L1)
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính (D)
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm

Danh mục: Mũi Khoan Thép, Vật Tư Mài Mòn-Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại, Mũi Khoan Nachi, Mũi Khoan Inox, Mũi Khoan Bê Tông, Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt, ...

Mũi Khoan Nachi List 500 SD14.0

1103N0140
Số lượng Giá
1+ (Mũi) 436.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Tồn kho 1 mũi, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

HD100A040
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

HD100A060
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

HD100A080
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho 60 cái, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100

HD100A100
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100

HD100A120
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100

HD100A150
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100

HD100A180
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100

HD100A240
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100

HD100A320
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
120+ (Cái) 9.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày