BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Hình Mặt Cắt Ngang

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xuất Xứ

Nhiệt Độ

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

MPN: H839N-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 153,230
2+ 145,569
10+ 137,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

MPN: H839N-110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,940
2+ 151,943
10+ 143,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

MPN: H839N-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,410
2+ 159,990
10+ 151,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

MPN: H839N-130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 203,720
2+ 193,534
10+ 183,348
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

MPN: H839N-136
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,900
2+ 207,955
10+ 197,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

MPN: H839N-14
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,900
10+ 51,205
20+ 48,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

MPN: H839N-145
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,790
2+ 228,751
10+ 216,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

MPN: H839N-18
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,900
10+ 51,205
20+ 48,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

MPN: H839N-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,020
10+ 60,819
20+ 57,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

MPN: H839N-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,790
10+ 72,001
20+ 68,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

MPN: H839N-45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,030
10+ 70,329
20+ 66,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

MPN: H839N-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,500
10+ 78,375
20+ 74,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

MPN: H839N-55
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,270
10+ 89,557
20+ 84,843
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

MPN: H839N-60
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,270
10+ 89,557
20+ 84,843
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

MPN: H839N-63
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 99,330
10+ 94,364
20+ 89,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

MPN: H839N-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 109,450
10+ 103,978
20+ 98,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

MPN: H839N-75
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,160
5+ 110,352
20+ 104,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

MPN: H839N-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,870
5+ 116,727
20+ 110,583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

MPN: H839N-95
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 144,760
5+ 137,522
20+ 130,284
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Oring Gapi NBR70A ID8 x T2

Oring Gapi NBR70A ID8 x T2

MPN: OR70A1036
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,125
250+ 3,300
500+ 2,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 3 ngày