BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Hình Mặt Cắt Ngang

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xuất Xứ

Nhiệt Độ

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Oring Gapi NBR70A ID55 x T2

Oring Gapi NBR70A ID55 x T2

MPN: OR70A1225
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,713
25+ 20,570
100+ 15,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID60 x T2

Oring Gapi NBR70A ID60 x T2

MPN: OR70A1231
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,950
25+ 21,560
100+ 16,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID65 x T2

Oring Gapi NBR70A ID65 x T2

MPN: OR70A1236
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,500
25+ 22,000
100+ 16,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID68 x T2

Oring Gapi NBR70A ID68 x T2

MPN: OR70A1241
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,250
25+ 24,200
50+ 18,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID70 x T2

Oring Gapi NBR70A ID70 x T2

MPN: OR70A1246
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,250
25+ 24,200
50+ 18,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID75 x T2

Oring Gapi NBR70A ID75 x T2

MPN: OR70A1251
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,000
25+ 26,400
50+ 19,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID80 x T2

Oring Gapi NBR70A ID80 x T2

MPN: OR70A1256
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,100
25+ 27,280
50+ 20,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID82 x T2

Oring Gapi NBR70A ID82 x T2

MPN: OR70A1261
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,375
25+ 27,500
50+ 20,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID10 x T3

Oring Gapi NBR70A ID10 x T3

MPN: OR70A1266
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,500
100+ 4,400
500+ 3,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID75 x T3.5

Oring Gapi NBR70A ID75 x T3.5

MPN: OR70A1267
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,500
10+ 48,400
50+ 36,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID74.6 x T3.53

Oring Gapi NBR70A ID74.6 x T3.53

MPN: OR70A1269
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,500
10+ 48,400
50+ 36,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID139.29 x T3.53

Oring Gapi NBR70A ID139.29 x T3.53

MPN: OR70A1271
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 127,050
5+ 101,640
20+ 76,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID116.84 x T5.33

Oring Gapi NBR70A ID116.84 x T5.33

MPN: OR70A1275
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 139,150
5+ 111,320
20+ 83,490
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID117.48 x T5.33

Oring Gapi NBR70A ID117.48 x T5.33

MPN: OR70A1279
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 142,175
5+ 113,740
20+ 85,305
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID100 x T5.33

Oring Gapi NBR70A ID100 x T5.33

MPN: OR70A1283
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 121,000
5+ 96,800
20+ 72,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID72.62 x T3.53

Oring Gapi NBR70A ID72.62 x T3.53

MPN: OR70A1285
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,704
10+ 59,763
20+ 44,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID56.74 x T3.53

Oring Gapi NBR70A ID56.74 x T3.53

MPN: OR70A1289
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,350
15+ 33,880
50+ 25,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID126.59 x T3.53

Oring Gapi NBR70A ID126.59 x T3.53

MPN: OR70A1301
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 102,850
10+ 82,280
20+ 61,710
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID12.42 x T1.78

Oring Gapi NBR70A ID12.42 x T1.78

MPN: OR70A1309
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,050
100+ 4,840
200+ 3,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày