BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Hình Mặt Cắt Ngang

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xuất Xứ

Nhiệt Độ

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Oring Gapi NBR70A ID29 x T2

Oring Gapi NBR70A ID29 x T2

MPN: OR70A1131
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,100
50+ 9,680
200+ 7,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID30 x T2

Oring Gapi NBR70A ID30 x T2

MPN: OR70A1136
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,100
50+ 9,680
200+ 7,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID31 x T2

Oring Gapi NBR70A ID31 x T2

MPN: OR70A1141
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,925
50+ 10,340
200+ 7,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID32 x T2

Oring Gapi NBR70A ID32 x T2

MPN: OR70A1146
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,925
50+ 10,340
200+ 7,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID33 x T2

Oring Gapi NBR70A ID33 x T2

MPN: OR70A1151
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,250
20+ 15,400
100+ 11,550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID33.5 x T2

Oring Gapi NBR70A ID33.5 x T2

MPN: OR70A1152
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,750
50+ 11,000
200+ 8,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID34 x T2

Oring Gapi NBR70A ID34 x T2

MPN: OR70A1156
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,050
50+ 13,640
200+ 10,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID35 x T2

Oring Gapi NBR70A ID35 x T2

MPN: OR70A1161
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,300
50+ 11,440
200+ 8,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID36 x T2

Oring Gapi NBR70A ID36 x T2

MPN: OR70A1166
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,300
50+ 11,440
200+ 8,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID37 x T2

Oring Gapi NBR70A ID37 x T2

MPN: OR70A1171
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,300
50+ 11,440
200+ 8,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID38 x T2

Oring Gapi NBR70A ID38 x T2

MPN: OR70A1176
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,125
50+ 12,100
200+ 9,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID39 x T2

Oring Gapi NBR70A ID39 x T2

MPN: OR70A1181
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,125
50+ 12,100
200+ 9,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID40 x T2

Oring Gapi NBR70A ID40 x T2

MPN: OR70A1186
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,675
50+ 12,540
200+ 9,405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 40 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Oring Gapi NBR70A ID41 x T2

Oring Gapi NBR70A ID41 x T2

MPN: OR70A1191
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,675
50+ 12,540
200+ 9,405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID43 x T2

Oring Gapi NBR70A ID43 x T2

MPN: OR70A1196
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,050
50+ 13,640
200+ 10,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID45 x T2

Oring Gapi NBR70A ID45 x T2

MPN: OR70A1201
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,250
20+ 15,400
100+ 11,550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID48 x T2

Oring Gapi NBR70A ID48 x T2

MPN: OR70A1206
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,375
25+ 18,700
100+ 14,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID50 x T2

Oring Gapi NBR70A ID50 x T2

MPN: OR70A1211
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,375
25+ 18,700
100+ 14,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID52 x T2

Oring Gapi NBR70A ID52 x T2

MPN: OR70A1216
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,375
25+ 18,700
100+ 14,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID54 x T2

Oring Gapi NBR70A ID54 x T2

MPN: OR70A1221
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,375
25+ 18,700
100+ 14,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày