BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Dò Đa Năng Bosch D-tect 150 SV

Máy Dò Đa Năng Bosch D-tect 150 SV

MPN: 0601010008
Danh mục: Máy Dò Tìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,359,340
2+ 17,810,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GTL 3

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GTL 3

MPN: 0601015200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,165,160
2+ 4,751,947
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giá Đỡ Đa Năng Bosch BM 1

Giá Đỡ Đa Năng Bosch BM 1

MPN: 0601015A01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,490,720
2+ 1,371,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cây Chống Bosch BT 350

Cây Chống Bosch BT 350

MPN: 0601015B00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,327,940
2+ 3,061,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GRL 300 HVG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GRL 300 HVG

MPN: 0601061703
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,705,680
2+ 23,649,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 8-40 E (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 8-40 E (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063HB1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,535,900
2+ 18,893,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-15 X

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-15 X

MPN: 0601063M80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,997,300
2+ 4,597,516
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X

MPN: 0601063N80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,266,260
2+ 5,764,959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063N81
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,017,780
2+ 6,456,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80

MPN: 0601063S00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,856,300
2+ 16,427,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80 (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80 (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063S01
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,856,300
2+ 16,427,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 3-80 CG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 3-80 CG

MPN: 0601063U80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,699,600
2+ 20,883,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 30 G

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 30 G

MPN: 0601063V80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,330,480
2+ 3,984,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GPL 5

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GPL 5

MPN: 0601066200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,166,160
2+ 5,672,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GCL 25

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GCL 25

MPN: 0601066B00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,506,420
2+ 8,745,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-50 CG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-50 CG

MPN: 0601066H80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,503,880
2+ 7,823,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-15 G

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-15 G

MPN: 0601066J00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,002,380
2+ 6,442,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D

Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D

MPN: 0601068000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,002,380
2+ 6,442,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D

Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D

MPN: 0601068500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,503,880
2+ 7,823,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết Bị Nhận Tia Laser Đỏ Bosch LR 6

Thiết Bị Nhận Tia Laser Đỏ Bosch LR 6

MPN: 0601069H00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,991,220
2+ 1,831,923
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày