Loading...

Mũi Khoan Tâm

Mũi khoan tâm còn gọi là mũi khoan slocombe, là phụ kiện không thể thiếu khi sử dụng máy tiện với vai trò là chống tâm hoặc tạo lỗ khoan mồi khi gia công lỗ chính xác. Mũi khoan tâm thường khoan ở tâm của vật liệu mà người dùng đã chọn sẵn trước đó để khoan lỗ tốt nhất giúp công việc của người dùng thành công mau chóng hơn. Được chế tạo từ vật liệu HSS, bề mặt cũng được xử lý để tăng độ bền, thường là phủ bột kim cương trắng, phủ TiN như các mũi khoan khác.

282 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 73,691 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 73,691 đ
Giá: 130,942 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,942 đ
Giá: 73,691 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 73,691 đ
Giá: 83,719 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,719 đ
Giá: 141,902 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,902 đ
Giá: 70,893 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 70,893 đ
Giá: 99,227 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,227 đ
Giá: 157,410 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 157,410 đ
Giá: 99,227 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,227 đ
Giá: 181,896 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,896 đ
Giá: 227,370 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 227,370 đ
Giá: 1,330,056 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,330,056 đ
Giá: 201,368 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 201,368 đ
Giá: 265,498 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 265,498 đ
Giá: 214,194 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,194 đ
Giá: 150,064 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 150,064 đ
Giá: 117,999 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 117,999 đ
Giá: 130,825 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,825 đ
Giá: 288,585 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 288,585 đ

Mũi Khoan Tâm 60° HSS YAMAWA CE21.5

Giá: 273,194 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 273,194 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn