BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Thương Hiệu

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 260 mm

Mã sản phẩm: STA54097
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cây / Chẵn 5 Cây
Giá online: 50,750 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 160 mm

Mã sản phẩm: STA54052
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cây / Chẵn 5 Cây
Giá online: 55,099 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 210 mm

Mã sản phẩm: STA54072
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cây / Chẵn 5 Cây
Giá online: 50,750 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 210 mm

Mã sản phẩm: STA54077
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cây / Chẵn 2 Cây
Giá online: 78,300 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 310 mm

Mã sản phẩm: STA54107
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cây / Chẵn 2 Cây
Giá online: 84,099 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 18 x 210 mm

Mã sản phẩm: STA54082
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 115,999 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 18 x 310 mm

Mã sản phẩm: STA54112
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 124,700 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 20 x 210 mm

Mã sản phẩm: STA54087
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 107,301 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 20 x 310 mm

Mã sản phẩm: STA54117
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 155,151 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 22 x 250 mm

Mã sản phẩm: STA54357
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 189,950 đ / Cây
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 12x340mm Bosch 2608578003

Mã sản phẩm: 2608578003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 201,551 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 14x340mm Bosch 2608578005

Mã sản phẩm: 2608578005
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 220,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 16x340mm Bosch 2608578007

Mã sản phẩm: 2608578007
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 233,451 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 18x340mm Bosch 2608578010

Mã sản phẩm: 2608578010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 252,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 18x540mm Bosch 2608578013

Mã sản phẩm: 2608578013
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 377,001 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 20x340mm Bosch 2608578014

Mã sản phẩm: 2608578014
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 269,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 20x540mm Bosch 2608578017

Mã sản phẩm: 2608578017
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 392,951 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 22x340mm Bosch 2608578018

Mã sản phẩm: 2608578018
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 287,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 22x540mm Bosch 2608578021

Mã sản phẩm: 2608578021
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 410,351 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS max-2 25x340mm Bosch 2608578022

Mã sản phẩm: 2608578022
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 329,151 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon