MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoan Bê Tông

Loại Sản Phẩm
Size
Thương Hiệu
Tổng Chiều Dài
Chiều Dài Xoắn
Phân Loại

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 8 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 8 x 160 mm

DT9529-QZ
Số lượng Giá
1+ (Cây) 107.000,00 ₫
5+ (Cây) 101.650,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 12 x 200 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 12 x 200 mm

DT9553-QZ
Số lượng Giá
1+ (Cây) 165.000,00 ₫
5+ (Cây) 156.750,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6 x 110 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6 x 110 mm

DW00702
Số lượng Giá
1+ (Cây) 22.000,00 ₫
10+ (Cây) 20.900,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6.5 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6.5 x 160 mm

DW00704
Số lượng Giá
1+ (Cây) 27.000,00 ₫
10+ (Cây) 25.650,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 8 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 8 x 160 mm

DW00706
Số lượng Giá
1+ (Cây) 27.000,00 ₫
10+ (Cây) 25.650,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 160 mm

DW00709
Số lượng Giá
1+ (Cây) 30.000,00 ₫
10+ (Cây) 28.500,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 210 mm

DW00710
Số lượng Giá
1+ (Cây) 33.000,00 ₫
10+ (Cây) 31.350,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 12 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 12 x 160 mm

DW00712
Số lượng Giá
1+ (Cây) 34.000,00 ₫
10+ (Cây) 32.300,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 110 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 110 mm

STA54012
Số lượng Giá
1+ (Cây) 20.000,00 ₫
10+ (Cây) 19.000,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 110 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 110 mm

STA54022
Số lượng Giá
1+ (Cây) 23.000,00 ₫
10+ (Cây) 21.850,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 160 mm

STA54032
Số lượng Giá
1+ (Cây) 23.000,00 ₫
10+ (Cây) 21.850,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 160 mm

STA54037
Số lượng Giá
1+ (Cây) 26.000,00 ₫
10+ (Cây) 24.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 160 mm

STA54042
Số lượng Giá
1+ (Cây) 24.000,00 ₫
10+ (Cây) 22.800,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 160 mm

STA54047
Số lượng Giá
1+ (Cây) 28.000,00 ₫
10+ (Cây) 26.600,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 160 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 160 mm

STA54052
Số lượng Giá
1+ (Cây) 39.000,00 ₫
10+ (Cây) 37.050,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 210 mm

STA54057
Số lượng Giá
1+ (Cây) 29.000,00 ₫
10+ (Cây) 27.550,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 210 mm

STA54062
Số lượng Giá
1+ (Cây) 28.000,00 ₫
10+ (Cây) 26.600,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 210 mm

STA54067
Số lượng Giá
1+ (Cây) 33.000,00 ₫
10+ (Cây) 31.350,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 210 mm

STA54072
Số lượng Giá
1+ (Cây) 36.000,00 ₫
10+ (Cây) 34.200,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 210 mmCategory: Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 210 mm

STA54077
Số lượng Giá
1+ (Cây) 56.000,00 ₫
5+ (Cây) 53.200,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày