BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hãng

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

Kiểu Gối Đỡ

ID

ID

OD

OD

Bề Dày

Bề Dày

Nắp Chắn

Nhiệt Độ Làm Việc

Góc Tiếp Xúc

Vật Liệu Bi

Vật Liệu Gối Đỡ

Khe Hở

Khe Hở

Vòng Bi (Bạc Đạn)

Vòng Bi (Bạc Đạn)

Có 5,906 sản phẩm
support_icon