BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

Kiểu Vòng Bi

Kiểu Gối Đỡ

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Phân Loại

Tấm Chắn

Hướng Tải

Số Dãy Vòng Bi

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ổ Bi Đũa

Chiều Dài Ổ Bi Đũa

Bề Dày Vòng Bi Chặn

Bề Dày Vòng Bi Chặn

Đường Kính Trong Vòng Bi Chặn

Đường Kính Trong Vòng Bi Chặn

Đường Kính Ngoài Vòng Bi Chặn

Đường Kính Ngoài Vòng Bi Chặn

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Tải Trọng Động

Tốc Độ Làm Việc Với Dầu Bôi Trơn

Tốc Độ Làm Việc Với Mỡ Bôi Trơn

Nhiệt Độ Làm Việc

Kiểu Lắp

Vật Liệu Vòng Trong-Ngoài

Vật Liệu Nắp Chắn

Góc Tiếp Xúc

Vật Liệu Bi

Vật Liệu Gối Đỡ

Bề Dày Vòng Chặn Ngoài

Chiều Cao

Chiều Cao

Kích Thước Tâm Trục

Kích Thước Tâm Trục

Chiều Dài Gối Đỡ

Chiều Dài Gối Đỡ