Loading...

Thương hiệu SKF

SKF là thương hiệu đến từ Thụy Điển, tên đầy đủ "Svenska Kullager Fabriken" , được thành lập vào năm 1907. SKF là thương hiệu vòng bi số 1 thế giới. Vòng bi SKF được sử dụng với quy mô toàn cầu. SKF cung ứng hơn 30,000 loại vòng bi với đủ kích cỡ, cỡ nhỏ nhất đạt 0.003g, cỡ lớn nhất đạt 34 tấn. Chủng loại sản phẩm vòng bi gồm có: vòng bi cầu, vòng bi đũa, vòng bi đũa hình côn, vòng bi đỡ chặn tiếp xúc và các chủng loại khác.

6402 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 269,151 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 269,151 đ
Giá: 274,981 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 274,981 đ
Giá: 288,585 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 288,585 đ
Giá: 338,140 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 338,140 đ
Giá: 344,941 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 344,941 đ
Giá: 503,324 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 503,324 đ
Giá: 523,729 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 523,729 đ
Giá: 848,265 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 848,265 đ
Giá: 807,455 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 807,455 đ
Giá: 940,574 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 940,574 đ
Giá: 1,501,225 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,501,225 đ
Giá: 1,919,041 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,919,041 đ
Giá: 2,721,639 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,721,639 đ
Giá: 4,093,631 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,093,631 đ
Giá: 5,926,195 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,926,195 đ
Giá: 1,145,595 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,145,595 đ
Giá: 1,154,340 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,154,340 đ
Giá: 1,238,875 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,238,875 đ
Giá: 634,499 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 634,499 đ
Giá: 1,284,544 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,284,544 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn