Loading...

Tán Lông Đền (Không Răng)

Tán Lông Đền (Tán Khía Không Răng) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 6923 không có răng từ vật liệu Thép 8.8. Tán Lông Đền Không Răng không cần lắp kèm với lông đền. Sử dụng trong các cụm chi tiết môi trường sử dụng ngoài trời như xe máy, dụng cụ thể dục...

4 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn