BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài

Đường Kính

Đường Kính

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Màu Sắc

Vật Liệu

Tắc Kê Nhựa

Tắc Kê Nhựa

Có 58 sản phẩm
Tắc Kê Khung Bao Liền Hưng Thịnh Màu Xám (Bộ Nhựa - Vit) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBL-B2-10-100-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,100 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Liền Hưng Thịnh Màu Xám (Nhựa) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBL-10-100-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 63,360 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Liền Hưng Thịnh Màu Xám (Bộ Nhựa - Vit) Ø10 x 160mm (50pcs)

Mã sản phẩm: TKKBL-B2-10-160-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 346,500 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Liền Hưng Thịnh Màu Xám (Bộ Nhựa - Vit) Ø10 x 200mm (50pcs)

Mã sản phẩm: TKKBL-B2-10-200-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 445,500 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Rời Hưng Thịnh Màu Cam (Bộ Nắp - Nhựa - Vit) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBR-B3-10-100-O-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 227,700 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Rời Hưng Thịnh Màu Cam (Bộ Nắp - Nhựa) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBR-B2-10-100-O-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 108,900 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Rời Hưng Thịnh Màu Trắng (Bộ Nắp - Nhựa - Vit) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBR-B3-10-100-W-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 227,700 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Khung Bao Rời Hưng Thịnh Màu Trắng (Bộ Nắp - Nhựa) Ø10 x 100mm (100pcs)

Mã sản phẩm: TKKBR-B2-10-100-W-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 108,900 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bê Tông Hưng Thịnh Màu Vàng Ø6 x 30mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKBT-6-30-Y-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 89,100 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bê Tông Hưng Thịnh Màu Vàng Ø8 x 40mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKBT-8-40-Y-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 148,500 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bê Tông Hưng Thịnh Màu Vàng Ø10 x 50mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKBT-10-50-Y-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 227,700 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bướm Màu Trắng 01 (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKB-01-W-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,100 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bướm Màu Trắng R01 (100pcs)

Mã sản phẩm: TKB-R01-W-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 93,060 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Bướm Màu Trắng R02 (100pcs)

Mã sản phẩm: TKB-R02-W-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 43,560 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Tắc Kê Cánh Có Vành Hưng Thịnh Màu Xám Ø5 x 25mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKCC-5-25-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 158,400 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Cánh Có Vành Hưng Thịnh Màu Xanh Lá Ø6 x 30mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKCC-6-30-GE-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 198,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Cánh Có Vành Hưng Thịnh Màu Đỏ Ø8 x 40mm (500pcs)

Mã sản phẩm: TKCC-8-40-R-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 297,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Cánh Có Vành Hưng Thịnh Màu Xanh Dương Ø10 x 50mm (500pcs)

Mã sản phẩm: TKCC-10-50-B-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 455,400 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Cánh Có Vành Hưng Thịnh Màu Xám Ø12 x 60mm (500pcs)

Mã sản phẩm: TKCC-12-60-GA-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 693,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tắc Kê Cánh Không Vành Hưng Thịnh Màu Xanh Lá Ø6 x 30mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: TKCK-6-30-GE-HT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 198,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
support_icon