Loading...

Tắc Kê Nhựa

Tắc Kê Nhựa (Plastic Anchor) hay còn gọi là nở nhựa. Là một loại tắc kê dạng hình ống có các khía răng ngược trên thân giúp bám chặt hơn vào bề mặt tường. Được làm từ nhựa công nghiệp có tính đàn hồi tốt. Chịu nhiệt trong khoảng từ -40˚C đến 80˚C. Ứng dụng để treo những vật dụng, đồ trang trí không quá nặng,...

55 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 199,386 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 199,386 đ
Giá: 67,162 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 67,162 đ
Giá: 367,290 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 367,290 đ
Giá: 472,230 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 472,230 đ
Giá: 115,434 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 115,434 đ
Giá: 94,446 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 94,446 đ
Giá: 157,410 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 157,410 đ
Giá: 241,362 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 241,362 đ
Giá: 199,386 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 199,386 đ
Giá: 98,644 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 98,644 đ
Giá: 46,174 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 46,174 đ
Giá: 167,904 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 167,904 đ
Giá: 209,880 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 209,880 đ
Giá: 314,820 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 314,820 đ
Giá: 482,724 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 482,724 đ
Giá: 734,580 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 734,580 đ
Giá: 209,880 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 209,880 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn