MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tắc Kê Nở 3 Cánh Vật Liệu Thép Mạ Kẽm Size Ren M8 x 1.25 M10 x 1.5 M12 x 1.75 M16 x 2.0

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M8x65Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M8x65

B22M080065PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.400,00 ₫
100+ (Bộ) 7.050,00 ₫
500+ (Bộ) 6.110,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M8x90Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M8x90

B22M080090PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 10.600,00 ₫
100+ (Bộ) 7.950,00 ₫
500+ (Bộ) 6.890,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M10x90Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M10x90

B22M100090PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 14.100,00 ₫
50+ (Bộ) 10.575,00 ₫
250+ (Bộ) 9.165,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 40 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M10x92 Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M10x92

B22M100092PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 28.300,00 ₫
50+ (Bộ) 21.225,00 ₫
250+ (Bộ) 18.395,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x80Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x80

B22M120080PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 16.500,00 ₫
50+ (Bộ) 12.375,00 ₫
250+ (Bộ) 10.725,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 25 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x100Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x100

B22M120100PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 18.400,00 ₫
50+ (Bộ) 13.800,00 ₫
250+ (Bộ) 11.960,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 512 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x120Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x120

B22M120120PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 20.500,00 ₫
50+ (Bộ) 15.375,00 ₫
250+ (Bộ) 13.325,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 6 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x150Category: , Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M12x150

B22M120150PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 40.100,00 ₫
25+ (Bộ) 30.075,00 ₫
100+ (Bộ) 26.065,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M16x150Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M16x150

B22M160150PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 36.500,00 ₫
25+ (Bộ) 27.375,00 ₫
100+ (Bộ) 23.725,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 360 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M20x170Category: Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tacker Nở 3 cánh thép mạ kẽm M20x170

B22M200170PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 70.700,00 ₫
25+ (Bộ) 53.025,00 ₫
100+ (Bộ) 45.955,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày