MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tắc Kê Inox 304

Tắc Kê Inox 304 Vật Liệu Inox 304 Đường Kính Lỗ Khoan 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Đường Kính Lỗ Khoan

Tacker Nở inox 304 M6x50Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M6x50

B18M060050PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 4.000,00 ₫
100+ (Bộ) 3.000,00 ₫
1000+ (Bộ) 2.600,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 254 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M6x60Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M6x60

B18M060060PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 4.800,00 ₫
100+ (Bộ) 3.600,00 ₫
1000+ (Bộ) 3.120,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 50 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M6x80Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M6x80

B18M060080PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.600,00 ₫
50+ (Bộ) 4.200,00 ₫
500+ (Bộ) 3.640,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 50 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M8x60Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M8x60

B18M080060PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.900,00 ₫
50+ (Bộ) 4.425,00 ₫
500+ (Bộ) 3.835,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M8x80Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M8x80

B18M080080PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 7.500,00 ₫
50+ (Bộ) 5.625,00 ₫
500+ (Bộ) 4.875,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 20 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M8x100Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M8x100

B18M080100PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.600,00 ₫
50+ (Bộ) 6.450,00 ₫
500+ (Bộ) 5.590,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 99 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M10x60Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M10x60

B18M100060PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.800,00 ₫
50+ (Bộ) 7.350,00 ₫
500+ (Bộ) 6.370,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 169 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M10x80Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M10x80

B18M100080PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 12.400,00 ₫
25+ (Bộ) 9.300,00 ₫
250+ (Bộ) 8.060,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 27 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M10x100Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M10x100

B18M100100PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 15.300,00 ₫
25+ (Bộ) 11.475,00 ₫
250+ (Bộ) 9.945,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 34 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M10x120Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M10x120

B18M100120PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 18.500,00 ₫
25+ (Bộ) 13.875,00 ₫
250+ (Bộ) 12.025,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 20 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M12x80Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M12x80

B18M120080PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 18.700,00 ₫
25+ (Bộ) 14.025,00 ₫
250+ (Bộ) 12.155,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 54 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M12x100Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M12x100

B18M120100PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 22.300,00 ₫
10+ (Bộ) 16.725,00 ₫
100+ (Bộ) 14.495,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 16 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M12x120Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M12x120

B18M120120PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 26.700,00 ₫
10+ (Bộ) 20.025,00 ₫
100+ (Bộ) 17.355,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M14x100Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M14x100

B18M140100PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 43.600,00 ₫
10+ (Bộ) 32.700,00 ₫
100+ (Bộ) 28.340,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 20 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M14x120Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M14x120

B18M140120PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 48.300,00 ₫
10+ (Bộ) 36.225,00 ₫
100+ (Bộ) 31.395,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 20 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M14x150Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M14x150

B18M140150PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 50.000,00 ₫
10+ (Bộ) 37.500,00 ₫
100+ (Bộ) 32.500,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 20 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M16x100Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M16x100

B18M160100PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 54.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.950,00 ₫
100+ (Bộ) 35.490,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 22 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M16x120Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M16x120

B18M160120PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 54.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.950,00 ₫
100+ (Bộ) 35.490,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 38 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Nở inox 304 M16x150Category: Tắc Kê Inox 304

Tacker Nở inox 304 M16x150

B18M160150PH0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 65.900,00 ₫
10+ (Bộ) 49.425,00 ₫
100+ (Bộ) 42.835,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày