BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ống Khí

Ống Khí

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,600
10+ 16,720
50+ 16,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,600
10+ 16,720
50+ 16,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,860
10+ 23,617
50+ 22,871
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 24,860
10+ 23,617
50+ 22,871
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,090
10+ 33,336
50+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 35,090
10+ 33,336
50+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,460
10+ 40,337
50+ 39,063
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 42,460
10+ 40,337
50+ 39,063
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,090
10+ 54,236
50+ 52,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 57,090
10+ 54,236
50+ 52,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0425

Ống hơi CDC màu đen PE0425

MPN: PE0425B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,830
25+ 5,539
100+ 5,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

MPN: PE0425R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,830
25+ 5,539
100+ 5,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

MPN: PE0425W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 5,830
30+ 5,539
100+ 5,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m
Đặt hàng chẵn: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0640

Ống hơi CDC màu đen PE0640

MPN: PE0640B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,800
25+ 8,360
100+ 8,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

MPN: PE0640R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,800
25+ 8,360
100+ 8,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

MPN: PE0640W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,800
30+ 8,360
100+ 8,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m
Đặt hàng chẵn: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0806

Ống hơi CDC màu đen PE0806

MPN: PE0806B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,660
10+ 11,077
100+ 10,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

MPN: PE0806R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,660
10+ 11,077
100+ 10,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

MPN: PE0806W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 11,660
10+ 11,077
100+ 10,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE1007

Ống hơi CDC màu đen PE1007

MPN: PE1007B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,600
10+ 16,720
50+ 16,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày