BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

∅A

∅D

Màu Sắc

Xuất Xứ

Khối Lượng

Ống Khí

Ống Khí

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 17,800.00
>=10  (M) 16,376.00
>=50  (M) 15,664.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425W
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 17,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 21,400.00
>=10  (M) 19,688.00
>=50  (M) 18,832.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640W
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 21,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 29,700.00
>=10  (M) 27,324.00
>=50  (M) 26,136.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860W
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 29,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 33,300.00
>=10  (M) 30,636.00
>=50  (M) 29,304.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008W
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 33,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 46,300.00
>=10  (M) 42,596.00
>=50  (M) 40,744.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209W
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 46,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0425

Ống hơi CDC màu đen PE0425

MPN: PE0425B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 4,800.00
>=25  (M) 4,416.00
>=100  (M) 4,224.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

MPN: PE0425R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 4,800.00
>=25  (M) 4,416.00
>=100  (M) 4,224.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

MPN: PE0425W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 4,800.00
>=25  (M) 4,416.00
>=100  (M) 4,224.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0640

Ống hơi CDC màu đen PE0640

MPN: PE0640B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 7,700.00
>=25  (M) 7,084.00
>=100  (M) 6,776.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

MPN: PE0640R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 7,700.00
>=25  (M) 7,084.00
>=100  (M) 6,776.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

MPN: PE0640W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 7,700.00
>=25  (M) 7,084.00
>=100  (M) 6,776.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0806

Ống hơi CDC màu đen PE0806

MPN: PE0806B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 11,900.00
>=10  (M) 10,948.00
>=100  (M) 10,472.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

MPN: PE0806R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 11,900.00
>=10  (M) 10,948.00
>=100  (M) 10,472.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

MPN: PE0806W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 11,900.00
>=10  (M) 10,948.00
>=100  (M) 10,472.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE1007

Ống hơi CDC màu đen PE1007

MPN: PE1007B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 15,400.00
>=10  (M) 14,168.00
>=50  (M) 13,552.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày