BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

∅A

∅D

Màu Sắc

Xuất Xứ

Khối Lượng

Ống Khí

Ống Khí

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

Ống hơi đen CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,580
10+ 18,014
50+ 17,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0425

MPN: NA0425W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

Ống hơi đen CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,540
10+ 21,657
50+ 20,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0640

MPN: NA0640W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 23,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

Ống hơi đen CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,670
10+ 30,056
50+ 28,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

Ống hơi trắng CDC Nylon NA0860

MPN: NA0860W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 32,670
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

Ống hơi đen CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,630
10+ 33,700
50+ 32,234
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1008

MPN: NA1008W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 36,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

Ống hơi đen CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209B
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 50,930
10+ 46,856
50+ 44,818
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

Ống hơi trắng CDC Nylon NA1209

MPN: NA1209W
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 50,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0425

Ống hơi CDC màu đen PE0425

MPN: PE0425B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,280
25+ 4,858
100+ 4,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

Ống hơi CDC màu đỏ PE0425

MPN: PE0425R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,280
25+ 4,858
100+ 4,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

Ống hơi CDC màu trắng PE0425

MPN: PE0425W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 5,280
25+ 4,858
100+ 4,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0640

Ống hơi CDC màu đen PE0640

MPN: PE0640B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,470
25+ 7,792
100+ 7,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

Ống hơi CDC màu đỏ PE0640

MPN: PE0640R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,470
25+ 7,792
100+ 7,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

Ống hơi CDC màu trắng PE0640

MPN: PE0640W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,470
25+ 7,792
100+ 7,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE0806

Ống hơi CDC màu đen PE0806

MPN: PE0806B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,090
10+ 12,043
100+ 11,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

Ống hơi CDC màu đỏ PE0806

MPN: PE0806R
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,090
10+ 12,043
100+ 11,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

Ống hơi CDC màu trắng PE0806

MPN: PE0806W
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 13,090
10+ 12,043
100+ 11,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ống hơi CDC màu đen PE1007

Ống hơi CDC màu đen PE1007

MPN: PE1007B
Danh mục: Ống Hơi PE
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 16,940
10+ 15,585
50+ 14,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày