BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Sử Dụng Cho

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Hình Dạng Lắp

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Màu Sắc

Chiều Dài

Vật Liệu

Đầu Nối Nhanh (P)

Đầu Nối Nhanh (P)

Đầu Nối Nhanh (S)

Đầu Nối Nhanh (S)

Xuất Xứ

Ống Khí

Ống Khí

Ống Hơi Nylon NA Màu Đen CDC NA0425

Mã sản phẩm: NA0425B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 20,020 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Trắng CDC NA0425

Mã sản phẩm: NA0425W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 20,020 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Đen CDC NA0640

Mã sản phẩm: NA0640B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 27,170 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Trắng CDC NA0640

Mã sản phẩm: NA0640W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 27,170 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Đen CDC NA0860

Mã sản phẩm: NA0860B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 38,720 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Trắng CDC NA0860

Mã sản phẩm: NA0860W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 38,720 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Đen CDC NA1008

Mã sản phẩm: NA1008B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 47,300 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Trắng CDC NA1008

Mã sản phẩm: NA1008W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 47,300 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Đen CDC NA1209

Mã sản phẩm: NA1209B
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 64,460 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi Nylon NA Màu Trắng CDC NA1209

Mã sản phẩm: NA1209W
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 64,460 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425B
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 7,150 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425R
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 7,150 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 7,150 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640B
Đặt hàng tối thiểu: 20 M / Chẵn 20 M
Giá online: 10,010 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640R
Đặt hàng tối thiểu: 20 M / Chẵn 20 M
Giá online: 10,010 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 10,010 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806B
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 12,870 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806R
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 12,870 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 12,870 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE1007

Mã sản phẩm: PE1007B
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 20,020 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.