MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18

Ốc Siết Cáp Inox 304 M4Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M4

2473M040H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.400,00 ₫
20+ (Con) 7.800,00 ₫
200+ (Con) 6.760,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M5Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M5

2473M050H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.000,00 ₫
20+ (Con) 9.000,00 ₫
200+ (Con) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M6Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M6

2473M060H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.700,00 ₫
20+ (Con) 9.525,00 ₫
200+ (Con) 8.255,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M8Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M8

2473M080H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.700,00 ₫
10+ (Con) 11.025,00 ₫
100+ (Con) 9.555,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M10Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M10

2473M100H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.200,00 ₫
10+ (Con) 18.150,00 ₫
100+ (Con) 15.730,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M12Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M12

2473M120H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 39.800,00 ₫
10+ (Con) 29.850,00 ₫
100+ (Con) 25.870,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M14Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M14

2473M140H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 42.600,00 ₫
10+ (Con) 31.950,00 ₫
100+ (Con) 27.690,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M16Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M16

2473M160H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 62.800,00 ₫
5+ (Con) 47.100,00 ₫
50+ (Con) 40.820,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Siết Cáp Inox 304 M18Category: Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp Inox 304 M18

2473M180H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 69.000,00 ₫
5+ (Con) 51.750,00 ₫
50+ (Con) 44.850,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày