BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Thương Hiệu

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi khoan SDS plus-1 8x100x160mm Bosch 2608680270

Mã sản phẩm: 2608680270
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,221 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 8x150x210mm Bosch 2608680271

Mã sản phẩm: 2608680271
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 41,760 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 8x200x260mm Bosch 2608680272

Mã sản phẩm: 2608680272
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 48,864 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 8x50x110mm Bosch 2608680269

Mã sản phẩm: 2608680269
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,336 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 10x100x160mm Bosch 2608680273

Mã sản phẩm: 2608680273
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 37,121 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 10x150x210mm Bosch 2608680274

Mã sản phẩm: 2608680274
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 43,934 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 10x200x260mm Bosch 2608680275

Mã sản phẩm: 2608680275
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 60,610 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 10x400x460mm Bosch 2608680276

Mã sản phẩm: 2608680276
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 107,879 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 12x100x160mm Bosch 2608680277

Mã sản phẩm: 2608680277
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 36,249 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 12x150x210mm Bosch 2608680278

Mã sản phẩm: 2608680278
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 49,445 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 12x200x260mm Bosch 2608680279

Mã sản phẩm: 2608680279
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 70,761 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 12x400x460mm Bosch 2608680280

Mã sản phẩm: 2608680280
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 118,899 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 14x100x160mm Bosch 2608680281

Mã sản phẩm: 2608680281
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 51,909 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 14x150x210mm Bosch 2608680282

Mã sản phẩm: 2608680282
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,875 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 14x200x260mm Bosch 2608680283

Mã sản phẩm: 2608680283
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,680 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 14x400x460mm Bosch 2608680284

Mã sản phẩm: 2608680284
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 122,670 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 16x150x210mm Bosch 2608680285

Mã sản phẩm: 2608680285
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 75,691 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 16x250x310mm Bosch 2608680286

Mã sản phẩm: 2608680286
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 100,775 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 16x400x460mm Bosch 2608680287

Mã sản phẩm: 2608680287
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 150,944 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi khoan SDS plus-1 18x200x260mm Bosch 2608680288

Mã sản phẩm: 2608680288
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 100,775 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon