Loading...

Lông Đền Phẳng Hệ Inch

Lông đền phẳng hệ inch là một loại lông đền đền được thiết kế và sản xuất dựa trên đơn vị đo lường inch. Có tác dụng ngăn chặn hư hại xảy ra ở bề mặt liên kết giữa bulong và thiết bị chịu tải, phân tán lực từ tải đến bulong. Được sản xuất theo tiêu chuẩn F 436 từ vật liệu thép carbon. Lông đền phẳng hệ inch có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

14 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 597 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 59,700 đ
Giá: 1,023 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,300 đ
Giá: 3,498 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 3,498 đ
Giá: 19,506 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 195,060 đ
Giá: 44,883 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 224,415 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn