Loading...

Lông Đền Phẳng Nhựa

Lông đền phẳng nhựa (Flat Washer) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng trong việc lắp ráp, ghép nối các chi tiết . Có tác dụng bảo vệ các bề mặt ghép nối, bằng cách phân bố đều mô-men xoắn khi bulong, vít được siết chặt, ngăn chặn sự ăn mòn giữa bulong, vít thép với các bề mặt vật liệu khác..Được sản xuất từ vật liệu nhựa Nylon với nhiều kích thước từ M2-M24

16 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 873 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,950 đ
Giá: 798 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 119,700 đ
Giá: 805 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,750 đ
Giá: 868 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,200 đ
Giá: 898 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 134,700 đ
Giá: 892 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,800 đ
Giá: 989 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,350 đ
Giá: 1,013 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,950 đ
Giá: 1,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 123,300 đ
Giá: 1,520 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 152,000 đ
Giá: 1,745 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 174,500 đ
Giá: 2,020 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,000 đ
Giá: 2,738 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,900 đ
Giá: 5,398 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 134,950 đ
Giá: 8,235 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,875 đ
Giá: 17,026 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 170,260 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn