BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Đen

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Đen

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 780
1000+ 601
5000+ 562
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 24125 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 822
1000+ 633
5000+ 592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 18646 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 817
1000+ 629
5000+ 588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 851
1000+ 656
5000+ 613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 10430 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x16

MPN: B02M0301016TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 889
1000+ 684
5000+ 640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 4170 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x20

MPN: B02M0301020TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 943
1000+ 726
5000+ 679
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 14406 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x25

MPN: B02M0301025TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,247
500+ 960
2000+ 898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 10880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x30 Ren Lửng

MPN: B02M0301030PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,394
500+ 1,073
2000+ 1,003
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 9360 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x40 Ren Lửng

MPN: B02M0301040PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,039
500+ 1,570
2000+ 1,468
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x50 Ren Lửng

MPN: B02M0301050PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,384
200+ 2,605
1000+ 2,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x6

MPN: B02M0401006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 788
1000+ 606
5000+ 567
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2570 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x8

MPN: B02M0401008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 807
1000+ 622
5000+ 581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 8100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x10

MPN: B02M0401010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 824
1000+ 634
5000+ 593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 11250 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x12

MPN: B02M0401012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 844
1000+ 650
5000+ 607
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1346 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x16

MPN: B02M0401016TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
1000+ 686
5000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 15860 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x20

MPN: B02M0401020TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,002
1000+ 772
5000+ 722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 25976 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x25 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x25 Ren Lửng

MPN: B02M0401025PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 693
1000+ 534
5000+ 499
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x25

MPN: B02M0401025TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,146
1000+ 883
2000+ 825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 23846 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x30 Ren Lửng

MPN: B02M0401030PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,309
500+ 1,008
2000+ 942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 9404 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x30

MPN: B02M0401030TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,443
500+ 1,111
2000+ 1,039
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày