Chuyên mục Tiêu Chuẩn Din

Tiêu chuẩn DIN 915 10 / 02
2023

Vít cấy đuôi trụ DIN 915 hệ mét có đuôi hình trụ là vít không đầu và có ren toàn thân với ổ lục giác bên trong ở một đầu và bề mặt trụ tròn ở đầu kia

Tiêu chuẩn DIN 960 09 / 02
2023

Ốc vít đầu lục giác, đầu bu lông ren suốt và ren bước nhỏ theo tiêu chuẩn DIN 960 là các ốc vít có ren bên ngoài với đầu có mặt lông đền hình lục giác và một đầu vát để tạo điều kiện khớp nối với một bộ phận có ren bên trong.

Tiêu chuẩn DIN 931 08 / 02
2023

Ốc vít đầu lục giác, đầu bu lông một phần ren theo tiêu chuẩn DIN 931 là ốc vít có ren ngoài với đầu có mặt lông đền hình lục giác và đầu vát để tạo điều kiện khớp nối với bộ phận có ren trong

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn