BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Chiều Rộng

Kích Thước

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước lá 450mm rộng 30mm Mitutoyo 182-151

Thước lá 450mm rộng 30mm Mitutoyo 182-151

MPN: 182-151-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,100,440
2+ 1,078,431
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá 600mm rộng 30mm Mitutoyo 182-171

Thước lá 600mm rộng 30mm Mitutoyo 182-171

MPN: 182-171-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,680
2+ 1,367,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thẳng 450mm Mitutoyo 182-251

Thước lá thẳng 450mm Mitutoyo 182-251

MPN: 182-251-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 899,140
2+ 881,157
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 16 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

MPN: 182-302-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,400
4+ 155,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

MPN: 182-303-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,000
4+ 212,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 36 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

MPN: 182-305-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,700
2+ 300,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 37 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

MPN: 182-307-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 577,060
2+ 565,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

MPN: 182-309-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,180,960
2+ 1,157,341
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá inox kaidan - catch up 15cm Niigata Seiki CU-15KD

Thước lá inox kaidan - catch up 15cm Niigata Seiki CU-15KD

MPN: CU-15KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,400
4+ 155,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng catch-up 150mm Niigata Seiki CU-15KDF

Thước lá thẳng catch-up 150mm Niigata Seiki CU-15KDF

MPN: CU-15KDF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,000
4+ 141,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng catch-up 300mm Niigata Seiki CU-30KD

Thước lá thẳng catch-up 300mm Niigata Seiki CU-30KD

MPN: CU-30KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki ST-1000KD (POLISHED)

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki ST-1000KD (POLISHED)

MPN: ST-1000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 684,420
2+ 670,732
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki ST-2000KD (POLISHED)

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki ST-2000KD (POLISHED)

MPN: ST-2000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,381,840
2+ 3,314,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 600mm Niigata Seiki ST-600KD (POLISHED)

Thước lá thép 600mm Niigata Seiki ST-600KD (POLISHED)

MPN: ST-600KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 375,760
2+ 368,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 25 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki SV-1000KD (SATIN)

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki SV-1000KD (SATIN)

MPN: SV-1000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 657,580
2+ 644,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 1500mm Niigata Seiki SV-1500KD (SATIN)

Thước lá thép 1500mm Niigata Seiki SV-1500KD (SATIN)

MPN: SV-1500KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,100,020
2+ 3,038,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thẳng đo sâu 150mm Niigata Seiki SV-150DKD

Thước lá thẳng đo sâu 150mm Niigata Seiki SV-150DKD

MPN: SV-150DKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 308,000
4+ 283,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 150mm Niigata Seiki SV-150KD (SATIN)

Thước lá thép 150mm Niigata Seiki SV-150KD (SATIN)

MPN: SV-150KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 138,600
4+ 127,512
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 50 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki SV-2000KD (SATIN)

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki SV-2000KD (SATIN)

MPN: SV-2000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,240,720
2+ 4,155,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng đo sâu 300mm Niigata Seiki SV-300DKD

Thước lá thẳng đo sâu 300mm Niigata Seiki SV-300DKD

MPN: SV-300DKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 375,760
2+ 368,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày