BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Thước Lá

Thước Lá

Có 22 sản phẩm
Thước lá 450mm rộng 30mm Mitutoyo 182-151

Mã sản phẩm: 182-151-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 600mm rộng 30mm Mitutoyo 182-171

Mã sản phẩm: 182-171-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thẳng 450mm Mitutoyo 182-251

Mã sản phẩm: 182-251-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

Mã sản phẩm: 182-302-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

Mã sản phẩm: 182-303-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

Mã sản phẩm: 182-305-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

Mã sản phẩm: 182-307-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

Mã sản phẩm: 182-309-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá inox kaidan - catch up 15cm Niigata Seiki CU-15KD

Mã sản phẩm: CU-15KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thẳng catch-up 150mm Niigata Seiki CU-15KDF

Mã sản phẩm: CU-15KDF
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thẳng catch-up 300mm Niigata Seiki CU-30KD

Mã sản phẩm: CU-30KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 600mm Niigata Seiki ST-600KD (POLISHED)

Mã sản phẩm: ST-600KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki ST-1000KD (POLISHED)

Mã sản phẩm: ST-1000KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki ST-2000KD (POLISHED)

Mã sản phẩm: ST-2000KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thẳng đo sâu 150mm Niigata Seiki SV-150DKD

Mã sản phẩm: SV-150DKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thẳng đo sâu 300mm Niigata Seiki SV-300DKD

Mã sản phẩm: SV-300DKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki SV-1000KD (SATIN)

Mã sản phẩm: SV-1000KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 1500mm Niigata Seiki SV-1500KD (SATIN)

Mã sản phẩm: SV-1500KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki SV-2000KD (SATIN)

Mã sản phẩm: SV-2000KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Thước lá thép 150mm Niigata Seiki SV-150KD (SATIN)

Mã sản phẩm: SV-150KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon