BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Công Dụng

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Thước lá 450mm rộng 30mm Mitutoyo 182-151

Thước lá 450mm rộng 30mm Mitutoyo 182-151

MPN: 182-151-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,100,440
2+ 1,078,431
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá 600mm rộng 30mm Mitutoyo 182-171

Thước lá 600mm rộng 30mm Mitutoyo 182-171

MPN: 182-171-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,680
2+ 1,367,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thẳng 450mm Mitutoyo 182-251

Thước lá thẳng 450mm Mitutoyo 182-251

MPN: 182-251-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 899,140
2+ 881,157
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 16 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

MPN: 182-302-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,400
4+ 155,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

MPN: 182-303-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,000
4+ 212,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 36 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

MPN: 182-305-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,700
2+ 300,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 37 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

MPN: 182-307-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 577,060
2+ 565,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

MPN: 182-309-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,180,960
2+ 1,157,341
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá inox kaidan - catch up 15cm Niigata Seiki CU-15KD

Thước lá inox kaidan - catch up 15cm Niigata Seiki CU-15KD

MPN: CU-15KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,400
4+ 155,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng catch-up 150mm Niigata Seiki CU-15KDF

Thước lá thẳng catch-up 150mm Niigata Seiki CU-15KDF

MPN: CU-15KDF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,000
4+ 141,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng catch-up 300mm Niigata Seiki CU-30KD

Thước lá thẳng catch-up 300mm Niigata Seiki CU-30KD

MPN: CU-30KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki ST-1000KD (POLISHED)

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki ST-1000KD (POLISHED)

MPN: ST-1000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 684,420
2+ 670,732
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki ST-2000KD (POLISHED)

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki ST-2000KD (POLISHED)

MPN: ST-2000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,381,840
2+ 3,314,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thép 600mm Niigata Seiki ST-600KD (POLISHED)

Thước lá thép 600mm Niigata Seiki ST-600KD (POLISHED)

MPN: ST-600KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 375,760
2+ 368,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 25 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki SV-1000KD (SATIN)

Thước lá thép 1000mm Niigata Seiki SV-1000KD (SATIN)

MPN: SV-1000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 657,580
2+ 644,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 1500mm Niigata Seiki SV-1500KD (SATIN)

Thước lá thép 1500mm Niigata Seiki SV-1500KD (SATIN)

MPN: SV-1500KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,100,020
2+ 3,038,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thẳng đo sâu 150mm Niigata Seiki SV-150DKD

Thước lá thẳng đo sâu 150mm Niigata Seiki SV-150DKD

MPN: SV-150DKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 308,000
4+ 283,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 150mm Niigata Seiki SV-150KD (SATIN)

Thước lá thép 150mm Niigata Seiki SV-150KD (SATIN)

MPN: SV-150KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 138,600
4+ 127,512
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 50 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki SV-2000KD (SATIN)

Thước lá thép 2000mm Niigata Seiki SV-2000KD (SATIN)

MPN: SV-2000KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,240,720
2+ 4,155,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước lá thẳng đo sâu 300mm Niigata Seiki SV-300DKD

Thước lá thẳng đo sâu 300mm Niigata Seiki SV-300DKD

MPN: SV-300DKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 375,760
2+ 368,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày