BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Lực Đo

Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước Đo Sâu

Thước Đo Sâu

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-121 (0-150mm/0.02mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-121 (0-150mm/0.02mm)

MPN: 527-121-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,013,000
2+ 1,972,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-122 (0-200mm/0.02mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-122 (0-200mm/0.02mm)

MPN: 527-122-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,375,340
2+ 2,327,833
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-123 (0-300mm/0.02mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-123 (0-300mm/0.02mm)

MPN: 527-123-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,751,100
2+ 2,696,078
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-201 (0-150mm/0.05mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-201 (0-150mm/0.05mm)

MPN: 527-201-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,959,320
2+ 1,920,134
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-202 (0-200mm/0.05mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-202 (0-200mm/0.05mm)

MPN: 527-202-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,335,080
2+ 2,288,379
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-203 (0-300mm/0.05mm)

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-203 (0-300mm/0.05mm)

MPN: 527-203-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,710,840
2+ 2,656,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-201-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-201-30 (0-150mm/0.01mm)

MPN: 571-201-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,441,600
2+ 6,312,768
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-202-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-202-30 (0-200mm/0.01mm)

MPN: 571-202-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,448,100
2+ 7,299,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-203-20 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-203-20 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 571-203-20-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,159,360
2+ 7,996,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-211-30 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-211-30 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

MPN: 571-211-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,964,980
2+ 6,825,681
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 14 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-212-30 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-212-30 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

MPN: 571-212-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,984,900
2+ 7,825,202
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-213-10 (0-300mm/0-12inch x0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-213-10 (0-300mm/0-12inch x0.01mm)

MPN: 571-213-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,152,440
2+ 8,969,391
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-251-20 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-251-20 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

MPN: 571-251-20-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,998,320
2+ 7,838,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-252-20 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-252-20 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

MPN: 571-252-20-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,071,920
2+ 8,890,482
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7210 (0-10mm/0.01mm) đế 40mm

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7210 (0-10mm/0.01mm) đế 40mm

MPN: 7210-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,073,180
2+ 3,011,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7211 (0-200mm/0.01mm) đế 63.5mm

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7211 (0-200mm/0.01mm) đế 63.5mm

MPN: 7211-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,019,500
2+ 2,959,110
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7213 (0-210mm/0.01mm) đế 63.5mm

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7213 (0-210mm/0.01mm) đế 63.5mm

MPN: 7213-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,603,060
2+ 4,510,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7214 (0-210mm/0.01mm) đế 101.6mm

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7214 (0-210mm/0.01mm) đế 101.6mm

MPN: 7214-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,750,680
2+ 4,655,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7220 (0-200mm/0.01mm) đế 100mm

Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7220 (0-200mm/0.01mm) đế 100mm

MPN: 7220-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,771,020
2+ 3,695,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo sâu cơ Mitutoyo 7222 (0-10mm/0.01mm) đế tròn

Đồng hồ đo sâu cơ Mitutoyo 7222 (0-10mm/0.01mm) đế tròn

MPN: 7222-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,825,120
2+ 1,788,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày