BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Chiều Dài

Chiều Dài

Kích Thước

Thước Đo Độ, Góc Nghiêng, Góc Vuông

Thước Đo Độ, Góc Nghiêng, Góc Vuông

Thước Đo Góc Kỹ Thuật Số Bosch GAM 220

Mã sản phẩm: 0601076500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,831,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60

Mã sản phẩm: 0601076700
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,933,620 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 120

Mã sản phẩm: 0601076800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,166,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60 L

Mã sản phẩm: 0601076900
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,519,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ thước đo góc vạn năng Mitutoyo 180-907B (300mm)

Mã sản phẩm: 180-907B-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 9,487,940 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-501 (150mm)

Mã sản phẩm: 187-501-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 18,533,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-502 (300mm)

Mã sản phẩm: 187-502-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 19,096,660 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-901 (300mm)

Mã sản phẩm: 187-901-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,904,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-907 (150mm)

Mã sản phẩm: 187-907-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,415,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước nivo điện tử khoảng đo (±180°) Niigata Seiki BB-180L

Mã sản phẩm: BB-180L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,932,480 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSR-180KD vạch kaidan

Mã sản phẩm: DSR-180KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 429,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSRM-180KD vạch kaidan chân đế từ tính 8N

Mã sản phẩm: DSRM-180KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 469,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KD chân đế từ tính 10N

Mã sản phẩm: LM-90KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 603,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KDS chân đế từ tính 40N

Mã sản phẩm: LM-90KDS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 993,080 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc bán nguyệt (phủ POLISHED) Niigata Seiki PRT-19 (100mm/1mm)

Mã sản phẩm: PRT-19
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 215,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-19S (100mm/1mm)

Mã sản phẩm: PRT-19S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 261,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-300S (300mm/1mm)

Mã sản phẩm: PRT-300S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,710,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.