BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Chiều Dài

Kích Thước

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước Đo Góc Kỹ Thuật Số Bosch GAM 220

Thước Đo Góc Kỹ Thuật Số Bosch GAM 220

MPN: 0601076500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,831,980
2+ 5,365,422
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60

MPN: 0601076700
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,933,620
2+ 5,458,931
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 120

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 120

MPN: 0601076800
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,166,160
2+ 5,672,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60 L

Thước Đo Độ Nghiêng Kỹ Thuật Số Bosch GIM 60 L

MPN: 0601076900
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,519,820
2+ 6,918,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ thước đo góc vạn năng Mitutoyo 180-907B (300mm)

Bộ thước đo góc vạn năng Mitutoyo 180-907B (300mm)

MPN: 180-907B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,487,940
2+ 9,298,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-501 (150mm)

Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-501 (150mm)

MPN: 187-501-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 18,533,020
2+ 18,162,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-502 (300mm)

Thước đo góc điện tử vạn năng Mitutoyo 187-502 (300mm)

MPN: 187-502-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,096,660
2+ 18,714,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-901 (300mm)

Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-901 (300mm)

MPN: 187-901-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,904,800
2+ 5,786,704
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 14 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-907 (150mm)

Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo 187-907 (150mm)

MPN: 187-907-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,415,180
2+ 4,326,877
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước nivo điện tử khoảng đo (±180°) Niigata Seiki BB-180L

Thước nivo điện tử khoảng đo (±180°) Niigata Seiki BB-180L

MPN: BB-180L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,932,480
2+ 1,893,831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSR-180KD vạch kaidan

Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSR-180KD vạch kaidan

MPN: DSR-180KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,440
2+ 420,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSRM-180KD vạch kaidan chân đế từ tính 8N

Thước nivô đồng hồ 180° Niigata Seiki DSRM-180KD vạch kaidan chân đế từ tính 8N

MPN: DSRM-180KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 469,700
2+ 460,306
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 11 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KD chân đế từ tính 10N

Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KD chân đế từ tính 10N

MPN: LM-90KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,900
2+ 591,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KDS chân đế từ tính 40N

Thước góc đồng hồ 90° Niigata Seiki LM-90KDS chân đế từ tính 40N

MPN: LM-90KDS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 993,080
2+ 973,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo góc bán nguyệt (phủ POLISHED) Niigata Seiki PRT-19 (100mm/1mm)

Thước đo góc bán nguyệt (phủ POLISHED) Niigata Seiki PRT-19 (100mm/1mm)

MPN: PRT-19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 215,600
4+ 198,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 11 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-19S (100mm/1mm)

Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-19S (100mm/1mm)

MPN: PRT-19S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 261,800
4+ 240,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-300S (300mm/1mm)

Thước đo góc bán nguyệt (phủ SATIN) Niigata Seiki PRT-300S (300mm/1mm)

MPN: PRT-300S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,710,840
2+ 2,656,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày