Loading...

Tay Vặn

Tay vặn (Drive Type Handle) là dụng cụ cầm tay hỗ trợ cho việc lắp, mở các loại bu lông, ốc vít,... giúp cố định các chi tiết một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả mà không làm biến dạng. Ứng dụng phổ biến trong sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy công nghiệp, sản xuất, cơ khí, lắp ráp,...

169 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 650,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 650,100 đ
Giá: 419,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 419,100 đ
Giá: 762,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 762,300 đ
Giá: 1,389,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,389,300 đ
Giá: 1,219,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,219,900 đ
Giá: 964,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 964,700 đ
Giá: 375,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 375,100 đ
Giá: 3,022,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,022,800 đ
Giá: 585,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 585,200 đ
Giá: 319,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 319,000 đ
Giá: 333,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 333,300 đ

Tay Vặn Đảo Chiều TOP KOGYO RH-4

Giá: 1,137,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,137,400 đ
Giá: 327,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 327,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn