MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tắc Kê Thép Ống Lỗ Vật Liệu Thép Mạ Kẽm Đường Kính Lỗ Khoan 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Đường Kính Lỗ Khoan

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

B18M060050TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 800,00 ₫
500+ (Bộ) 600,00 ₫
1000+ (Bộ) 520,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 450 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

B18M060060TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 900,00 ₫
500+ (Bộ) 675,00 ₫
1000+ (Bộ) 585,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 350 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

B18M060080TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 1.300,00 ₫
500+ (Bộ) 975,00 ₫
1000+ (Bộ) 845,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 734 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

B18M060100TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 1.500,00 ₫
200+ (Bộ) 1.125,00 ₫
1000+ (Bộ) 975,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

B18M080060TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 1.500,00 ₫
200+ (Bộ) 1.125,00 ₫
1000+ (Bộ) 975,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 161 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

B18M080080TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 1.900,00 ₫
200+ (Bộ) 1.425,00 ₫
1000+ (Bộ) 1.235,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 450 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

B18M080100TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 2.300,00 ₫
200+ (Bộ) 1.725,00 ₫
1000+ (Bộ) 1.495,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 145 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

B18M080120TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 2.700,00 ₫
200+ (Bộ) 2.025,00 ₫
1000+ (Bộ) 1.755,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

B18M100060TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 2.400,00 ₫
100+ (Bộ) 1.800,00 ₫
500+ (Bộ) 1.560,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 56 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x80Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x80

B18M100080TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 2.900,00 ₫
100+ (Bộ) 2.175,00 ₫
500+ (Bộ) 1.885,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x100Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x100

B18M100100TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 3.300,00 ₫
100+ (Bộ) 2.475,00 ₫
500+ (Bộ) 2.145,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x120Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x120

B18M100120TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 3.900,00 ₫
100+ (Bộ) 2.925,00 ₫
500+ (Bộ) 2.535,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x150Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x150

B18M100150TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 7.800,00 ₫
100+ (Bộ) 5.850,00 ₫
500+ (Bộ) 5.070,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x60Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x60

B18M120060TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 4.200,00 ₫
100+ (Bộ) 3.150,00 ₫
500+ (Bộ) 2.730,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x80Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x80

B18M120080TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 4.400,00 ₫
100+ (Bộ) 3.300,00 ₫
500+ (Bộ) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 8 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x100Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x100

B18M120100TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.100,00 ₫
100+ (Bộ) 3.825,00 ₫
500+ (Bộ) 3.315,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 92 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x120Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x120

B18M120120TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.900,00 ₫
100+ (Bộ) 4.425,00 ₫
500+ (Bộ) 3.835,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x150Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M12x150

B18M120150TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.000,00 ₫
100+ (Bộ) 6.000,00 ₫
200+ (Bộ) 5.200,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M14x100Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M14x100

B18M140100TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 10.800,00 ₫
50+ (Bộ) 8.100,00 ₫
200+ (Bộ) 7.020,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Lỗ M14x120Category: Tắc Kê Thép Ống Lỗ

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M14x120

B18M140120TA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 12.700,00 ₫
50+ (Bộ) 9.525,00 ₫
200+ (Bộ) 8.255,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày