Loading...

Lông Đền Răng Cưa Trong

Lông đền răng cưa trong ( Serrated Lock Washer Internal Tooth) là một sản phẩm cơ khí, có cấu tạo hình tròn và bên trong lỗ có răng cưa. Được sản xuất từ các vật liệu thép chất lượng cao. Được sử dụng để tăng độ ma sát giữa hai chi tiết lắp, đồng thời giữ cho bulong bám chặt vào, giúp mối ghép được giữ chặt và bền vững trong thời gian dài. Nhìn chung, lông đền trong có khả năng giữ chặt tốt hơn trong khi lông đền ngoài có khả năng bám và ma sát cao hơn.

32 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 411 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,750 đ
Giá: 395 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 98,750 đ
Giá: 406 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,500 đ
Giá: 586 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,500 đ
Giá: 1,258 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,800 đ
Giá: 1,955 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 195,500 đ
Giá: 3,394 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 169,700 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn