BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Keo - Lock Nut

Tán Keo - Lock Nut

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M3

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M3

MPN: N03M0301D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 414
2500+ 318
10000+ 298
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 3923 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Inox 304 DIN985 M3hàng có sẵn

Tán Keo Inox 304 DIN985 M3

MPN: N03M0301H00
Danh mục: Tán Keo Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,362
500+ 1,049
2000+ 980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 120 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M4

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M4

MPN: N03M0401A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 208
5000+ 160
20000+ 150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 241150 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M4

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M4

MPN: N03M0401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 453
2500+ 349
10000+ 326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 13980 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán keo 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN985 M5

Tán keo 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN985 M5

MPN: N03M0501D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 675
1000+ 520
5000+ 486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 11980 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Inox 316 DIN985 M5hàng có sẵn

Tán Keo Inox 316 DIN985 M5

MPN: N03M0501K00
Danh mục: Tán Keo Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,701
250+ 2,079
1000+ 1,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 494 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M6

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M6

MPN: N03M0601A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 245
5000+ 189
20000+ 177
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 18838 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M6

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M6

MPN: N03M0601D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 723
1000+ 556
5000+ 520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 16532 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán keo 8.8 mạ kẽm đen Cr3+ DIN985 M6

Tán keo 8.8 mạ kẽm đen Cr3+ DIN985 M6

MPN: N03M0601D30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 520
1000+ 401
5000+ 375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1165 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Inox 201 DIN985 M6hàng có sẵn

Tán Keo Inox 201 DIN985 M6

MPN: N03M0601G00
Danh mục: Tán Keo Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 545
1000+ 419
5000+ 392
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 387 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Inox 304 DIN985 M6hàng có sẵn

Tán Keo Inox 304 DIN985 M6

MPN: N03M0601H00
Danh mục: Tán Keo Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 792
1000+ 610
5000+ 570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 11742 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M8

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M8

MPN: N03M0801A21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 471
2500+ 363
10000+ 339
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 507405 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M8

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M8

MPN: N03M0801D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,590
500+ 1,224
2000+ 1,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 3739 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Inox 316 DIN985 M8hàng có sẵn

Tán Keo Inox 316 DIN985 M8

MPN: N03M0801K00
Danh mục: Tán Keo Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,550
250+ 2,733
1000+ 2,556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 2241 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M10

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M10

MPN: N03M1001A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,071
1000+ 825
2000+ 771
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 119519 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M10

Tán keo 8.8 mạ kẽm Trắng Cr3+ DIN985 M10

MPN: N03M1001D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,168
250+ 2,439
1000+ 2,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 2500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Inox 201 DIN985 M10hàng có sẵn

Tán Keo Inox 201 DIN985 M10

MPN: N03M1001G00
Danh mục: Tán Keo Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,253
500+ 1,735
2000+ 1,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 183 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Inox 304 DIN985 M10hàng có sẵn

Tán Keo Inox 304 DIN985 M10

MPN: N03M1001H00
Danh mục: Tán Keo Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,391
250+ 2,611
1000+ 2,442
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 79270 con có sẵn

xuất kho 2h

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M10 Bước 1.25

Tán Keo Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN985 M10 Bước 1.25

MPN: N03M1002D21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,374
500+ 1,828
2000+ 1,709
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 643 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M12

Tán Keo Thép 4.8 Mạ Kẽm DIN985 M12

MPN: N03M1201A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,926
500+ 1,483
2000+ 1,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 24589 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết