Loading...

Tán Keo Hệ Inch

Tán keo hệ inch (Nylon Insert Lock Nuts) hay còn gọi là tán khóa ren, đai ốc khóa, đai ốc khóa nhựa. Là một loại tán lục giác với vòng nhựa bên trong sẽ được tạo ren khi siết chặt có tác dụng chống lại sự tự tháo của tán - đai ốc. Chế tạo theo tiêu chuẩn ASME bằng thép hoặc thép không gỉ (inox 201, 304, 316), sử dụng để khóa ren trong các mối lắp chuyển động. Tán keo hệ inch có hình dáng như tán keo hệ met. Tuy nhiên ren bên trong theo tiêu chuẩn Mỹ, cách tính bước ren tiêu chuẩn hệ inch cũng khác với ren tiêu chuẩn hệ met. Bước ren hệ inch tính theo tổng số ren trên một inch (1 inch = 25.4mm).

88 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,827 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 182,700 đ
Giá: 1,614 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,400 đ
Giá: 1,066 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,600 đ
Giá: 592 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,000 đ
Giá: 1,140 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,000 đ
Giá: 1,049 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 262,250 đ
Giá: 1,702 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 170,200 đ
Giá: 993 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 248,250 đ
Giá: 2,144 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,200 đ
Giá: 2,487 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,350 đ
Giá: 600 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 150,000 đ
Giá: 2,429 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,450 đ
Giá: 1,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,900 đ
Giá: 2,159 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,950 đ
Giá: 3,031 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,550 đ
Giá: 1,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,900 đ
Giá: 956 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,600 đ
Giá: 2,317 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 115,850 đ
Giá: 1,357 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,700 đ
Giá: 2,071 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 207,100 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn