Loading...

Tán Keo Thép 4.8

Tán keo thép mạ kẽm 4.8 là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 985 bằng thép cấp bền 4.8 sau đó mạ kẽm có màu trắng xanh. Sử dụng để khóa ren trong các mối lắp chuyển động, nơi các mối lắp có khả năng tự tháo lỏng khi chuyển động. Tán keo thép mạ kẽm 4.8 chỉ ứng dụng ở các mối lắp không yêu cầu nhiều về lực siết. Hay sử dụng kèm với bulong cấp bền 4.8.

16 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 273 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 68,250 đ
Giá: 108 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 27,000 đ
Giá: 74 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 37,000 đ
Giá: 258,665 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 258,665 đ
Giá: 124 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 31,000 đ
Giá: 217,389 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 217,389 đ
Giá: 275 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 27,500 đ
Giá: 255,063 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 255,063 đ
Giá: 575 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 28,750 đ
Giá: 200,879 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 200,879 đ
Giá: 855 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 42,750 đ
Giá: 186,776 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 186,776 đ
Giá: 1,954 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 97,700 đ
Giá: 2,224 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,200 đ
Giá: 5,009 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,225 đ
Giá: 8,587 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,870 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn