Loading...

Tán Keo Thép 8.8

Tán keo thép mạ kẽm 8.8 (Nylon Insert Lock Nuts) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 985 bằng thép cấp bền 8.8 sau đó mạ kẽm điện phân Cr3+ có màu trắng xanh, test phun muối đặt 72 giờ. Vòng nhựa bên trong sẽ được tạo ren khi siết chặt có tác dụng chống lại sự tự tháo của bulong. Tán keo thép mạ kẽm 8.8 sử dụng để khóa ren trong các mối lắp chuyển động, nơi các mối lắp có khả năng tự tháo lỏng khi chuyển động.

21 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 311 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 77,750 đ
Giá: 342 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,500 đ
Giá: 523 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,750 đ
Giá: 541 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,250 đ
Giá: 485 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,250 đ
Giá: 1,064 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,400 đ
Giá: 1,510 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,000 đ
Giá: 2,388 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 119,400 đ
Giá: 2,276 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,800 đ
Giá: 2,911 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,550 đ
Giá: 3,984 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,600 đ
Giá: 4,203 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 105,075 đ
Giá: 4,554 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,850 đ
Giá: 4,880 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 122,000 đ
Giá: 7,640 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 191,000 đ
Giá: 10,634 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,340 đ
Giá: 14,188 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,880 đ
Giá: 15,608 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 156,080 đ
Giá: 21,283 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,415 đ
Giá: 38,503 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 192,515 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn