MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lock Nut-Tán Keo (DIN985)

Lock Nut-Tán Keo (DIN985) Vật Liệu Inox Inox 201 Inox 304 Inox 316 Thép 8.8 Thép Xi 4.6 Size Ren M3 M3 x 0.5 M4 x 0.7 M5 x 0.8 M6 x 1.0 M8 x 1.25 M10 x 1.5 M10 x 1.25 M12 x 1.25 M12 x 1.75 M14 x 1.5 M14 x 2.0 M16 x 1.5 M16 x 2.0 M18 x 2.5 M20 x 2.5 M22 x 2.5 M24 x 3.0 M27 x 3.0 M30 x 3.5

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Xử Lý Bề Mặt
Tiêu Chuẩn