BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dây Cáp

Dây Cáp

Có 19 sản phẩm
Cáp Thép D12mm, Cấu Trúc Cáp (6x12+FC)

Mã sản phẩm: 2473D1206x12FC
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D3mm

Mã sản phẩm: 2473WD3-SS
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D2mm

Mã sản phẩm: 2473WD2-SS
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D5 mm

Mã sản phẩm: 2473WD5-SS
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thep Inox 304 D6mm

Mã sản phẩm: 2473WD6-SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D8mm

Mã sản phẩm: 2473WD8-SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D10mm

Mã sản phẩm: 2473WD10-SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D12mm

Mã sản phẩm: 2473WD12-SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Inox 304 D14mm

Mã sản phẩm: 2473WD14-SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Lụa D1.5mm

Mã sản phẩm: 2473WD015
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Lụa D2.5mm

Mã sản phẩm: 2473WD025
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cáp Thép Bọc Nhựa OD 4mm

Mã sản phẩm: CAT02D4
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thép D5mm

Mã sản phẩm: 2473WD5
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thép D6mm

Mã sản phẩm: 2473WD6
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thép D8mm

Mã sản phẩm: 2473WD8
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thép D10mm

Mã sản phẩm: 2473WD10
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Cáp Thép D18mm

Mã sản phẩm: 2473WD18
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cáp Thép D14mm, Cấu Trúc Cáp (6x12+FC)

Mã sản phẩm: 2473D1406x12FC
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây cáp thép M6 xi trắng ( Xuất xứ  Hàn Quốc )

Mã sản phẩm: 2473M009
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon