Loading...

Cờ Lê Đặc Biệt

Cờ lê đặc biệt được sử dụng cho từng trường hợp cụ thể như

 • Cờ lê nhanh( Top Speed Wrenches) vặn vật liệu nhỏ có hình dáng đa dạng. Với 1 thao tác nhắp tay là có thể thay đổi vị trí hoặc thay đổi kích thước vật dụng cần vặn mà không cần thay đổi dụng cụ khi ở những vật liệu dùng ở kích thước khác
 • Cờ lê xích (Chain Wrenches) sau khi quấn dây xích quanh vật thể rồi vặn thì phần răng cưa trên tay cầm và xích sẽ co lại, đồng thời xiết chặt vào vật được vặn. Loại này thường được sử dụng để vặn ống nước có chu vi lớn.
 • 27 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

  Cờ Lê Nhanh 7x15 mm Top Kogyo SW-150

  Giá: 474,100 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 474,100 đ

  Cờ Lê Nhanh 9x25 mm Top Kogyo SW-200

  Giá: 522,500 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 522,500 đ

  Cờ Lê Nhanh 15x35 mm Top Kogyo SW-250

  Giá: 655,600 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 655,600 đ
  Giá: 777,700 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 777,700 đ
  Giá: 2,843,500 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 2,843,500 đ

  Cờ Lê Xích 26-200 mm Top Kogyo TW-230

  Giá: 1,324,400 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 1,324,400 đ

  Cờ Lê Xích 26-130 mm Top Kogyo TW-150N

  Giá: 898,700 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 898,700 đ
  Giá: 178,200 đ / Cái (có VAT)
  Tổng cộng: 178,200 đ

  Cờ Lê Dây Da 9 Inch Kingtony DL 3203

  Giá: 281,939 đ / Cái (có VAT)
  Tổng cộng: 281,939 đ

  Cờ Lê Dây Xích 9 Inch Kingtony DL 3204

  Giá: 243,740 đ / Cái (có VAT)
  Tổng cộng: 243,740 đ

  Cờ Lê Xích 20Inch Licota ATA-0275B

  Giá: Đang cập nhật

  Cờ Lê Xích 12Inch Licota ATA-0275A

  Giá: Đang cập nhật

  Cờ Lê Xích 9Inch Licota ATA-0274

  Giá: Đang cập nhật

  Cờ Lê Xích 26-200 mm Top Kogyo TW-230N

  Giá: 1,324,400 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 1,324,400 đ

  Cờ Lê Xích 26-130 mm Top Kogyo TW-150

  Giá: 898,700 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 898,700 đ
  Giá: 1,810,600 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 1,810,600 đ
  Giá: 1,628,000 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 1,628,000 đ

  Cờ Lê Nhanh 19x43 mm Top Kogyo SW-300

  Giá: 886,600 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 886,600 đ
  Giá: 806,300 đ / Cây (có VAT)
  Tổng cộng: 806,300 đ
  Giá: 221,100 đ / Cái (có VAT)
  Tổng cộng: 221,100 đ

  Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

  Danh mục sản phẩm khác

  NHANH

  NHANH

  Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

  ĐÚNG

  ĐÚNG

  Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

  ĐỦ

  ĐỦ

  Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

  KỊP THỜI

  KỊP THỜI

  Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn