MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Chốt Bật

Chốt Bật Có Tên Tiếng Anh là Lynch Pin được sử dụng để cố định và không cho di chuyển dọc trục. Được thiết kế với vòng lo xo để Chốt Bật có thể tự giữ mà không cần bulong giữ lại. Chốt bật được thiết kế để thao nhanh bằng tay trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng tới dụng cụ khác.

Chốt bật D4.5x35x2.5mmCategory: Chốt Bật

Chốt bật D4.5x35x2.5mm

P05D045-35
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ
Chốt bật D10 L45Category: Chốt Bật

Chốt bật D10 L45

P05D10-45
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 292 Con
Leadtime
Liên hệ
Chốt bật D6.0x45x3.0mmCategory: Chốt Bật

Chốt bật D6.0x45x3.0mm

P05D6-45
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 4 Con
Leadtime
Liên hệ
Chốt bật có vòng khóa D6.0x78Category: Chốt Bật

Chốt bật có vòng khóa D6.0x78

P05D6-78
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.700,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ
Chốt bật Thép D8x45x3.0mm	Category: Chốt Bật

Chốt bật Thép D8x45x3.0mm

P05D8-45
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 193 Con
Leadtime
Liên hệ