MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Búa

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Khối Lượng
Đường Kính Đầu

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450gCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

51-071
Số lượng Giá
1+ (Cái) 187.100,00 ₫
3+ (Cái) 177.745,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa stanley 20ozCategory: Búa

Búa stanley 20oz

51-072
Số lượng Giá
1+ (Cái) 200.000,00 ₫
3+ (Cái) 190.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450gCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

51-081
Số lượng Giá
1+ (Cái) 189.700,00 ₫
3+ (Cái) 180.215,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh cán sắt stanley 20oz/570gCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 20oz/570g

51-082
Số lượng Giá
1+ (Cái) 232.600,00 ₫
3+ (Cái) 220.970,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đinh stanley 16ozCategory: Búa

Búa đinh stanley 16oz

51-271
Số lượng Giá
1+ (Cái) 137.300,00 ₫
6+ (Cái) 130.435,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đinh stanley 16ozCategory: Búa

Búa đinh stanley 16oz

51-339
Số lượng Giá
1+ (Cái) 104.700,00 ₫
6+ (Cái) 99.465,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 13ozCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 13oz

51-369
Số lượng Giá
1+ (Cái) 117.600,00 ₫
6+ (Cái) 111.720,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 16ozCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 16oz

51-370
Số lượng Giá
1+ (Cái) 117.600,00 ₫
6+ (Cái) 111.720,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 20ozCategory: Búa

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 20oz

51-371
Số lượng Giá
1+ (Cái) 138.200,00 ₫
6+ (Cái) 131.290,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhổ đinh tay cầm gỗ Hexagonal stanley 13ozCategory: Búa

Búa nhổ đinh tay cầm gỗ Hexagonal stanley 13oz

51-373
Số lượng Giá
1+ (Cái) 103.800,00 ₫
6+ (Cái) 98.610,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa Stanley 20ozCategory: Búa

Búa Stanley 20oz

51-374
Số lượng Giá
1+ (Cái) 127.000,00 ₫
6+ (Cái) 120.650,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa cán sợi thủy tinh Stanley 16ozCategory: Búa

Búa cán sợi thủy tinh Stanley 16oz

51-391
Số lượng Giá
1+ (Cái) 173.400,00 ₫
6+ (Cái) 164.730,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đầu tròn Stanley 8oz/230gCategory: Búa

Búa đầu tròn Stanley 8oz/230g

54-189
Số lượng Giá
1+ (Cái) 139.000,00 ₫
6+ (Cái) 132.050,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đầu tròn Stanley 12oz/340gCategory: Búa

Búa đầu tròn Stanley 12oz/340g

54-190
Số lượng Giá
1+ (Cái) 163.100,00 ₫
6+ (Cái) 154.945,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đầu tròn Stanley 16oz/450gCategory: Búa

Búa đầu tròn Stanley 16oz/450g

54-191
Số lượng Giá
1+ (Cái) 178.500,00 ₫
6+ (Cái) 169.575,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đầu tròn Stanley 24oz/680gCategory: Búa

Búa đầu tròn Stanley 24oz/680g

54-192
Số lượng Giá
1+ (Cái) 219.700,00 ₫
3+ (Cái) 208.715,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đầu tròn Stanley32oz/910gCategory: Búa

Búa đầu tròn Stanley32oz/910g

54-193
Số lượng Giá
1+ (Cái) 256.600,00 ₫
3+ (Cái) 243.770,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đàu nhựa Stanley 22MMCategory: Búa

Búa đàu nhựa Stanley 22MM

56-112
Số lượng Giá
1+ (Cái) 184.500,00 ₫
3+ (Cái) 175.275,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa đàu nhựa Stanley 28MMCategory: Búa

Búa đàu nhựa Stanley 28MM

56-113-S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 208.500,00 ₫
3+ (Cái) 198.075,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Búa nhựa Stanley 35mmCategory: Búa

Búa nhựa Stanley 35mm

56-114
Số lượng Giá
1+ (Cái) 404.200,00 ₫
2+ (Cái) 383.990,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày