Loading...

Bộ Cây Vặn Lục Giác

Bộ lục giác (Hex Key Set) bao gồm nhiều chìa lục giác có kích thước khác nhau theo các size để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng. Các chìa lục giác luôn được thiết kế thành một bộ sản phẩm, bao gồm nhiều chìa với kích thước khác nhau, cũng có thể mỗi chìa một màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt hơn về kích thước thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, chiều dài của đầu ngắn và chiều dài của đầu dài mỗi lục giác được thiết kế phù hợp nhất với tay của người dùng. Khi sử dụng sẽ được nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, không làm đầu ốc vặn bị tòe hay bị mất ren,…

143 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,262,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,262,800 đ
Giá: 827,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 827,200 đ
Giá: 1,105,650 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,105,650 đ
Giá: 1,508,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,508,100 đ
Giá: 987,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 987,800 đ
Giá: 1,428,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,428,900 đ
Giá: 1,109,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,109,900 đ

Bộ Lục Giác Gấp Gọn ASAHI ANS0710

Giá: 380,600 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 380,600 đ
Giá: 1,350,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,350,800 đ

Bộ Lục Giác Bi 3-14mm ASAHI AQS0810

Giá: 1,819,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,819,400 đ

Bộ Lục Giác Đầu Bi 9 Cái ANEX HB5009

Giá: Đang cập nhật

Bộ Lục Giác Bi 7 Cái ANEX HB1007X

Giá: Đang cập nhật
Giá: 572,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 572,000 đ
Giá: 532,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 532,400 đ

Bộ Lục Giác Anex No.6103-F

Giá: 522,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 522,500 đ
Giá: 338,690 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 338,690 đ
Giá: 476,190 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 476,190 đ
Giá: 824,890 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 824,890 đ
Giá: 761,090 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 761,090 đ
Giá: 1,201,640 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,201,640 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn