Loading...

Bộ Đục

Bộ đục gỗ là một tập hợp các mũi đục gỗ khác nhau vào chung một hộp, được sử dụng để tạo hình và chế tác gỗ. Các loại đục gỗ phổ biến bao gồm đục dẹt, đục tròn, đục mỏng, đục bầu và đục cong. Đục gỗ thường được làm bằng thép cacbon cao và được mài sắc để đảm bảo độ cứng và độ sắc.

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn